ÅSIKT

Aftonbladet angrep Norrbotten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladets förstasida den 29 oktober kommer jag att minnas länge. Med rubriken ”Hit går skattepengarna” kritiserades satsningen på ett modernt länssjukhus i Sunderbyn utanför Luleå. Artikeln hävdade, helt utan grund, att Stockholms invånare har betalat sjukhuset genom systemet för skatteutjämning.

Den editionen av Aftonbladet kom dock inte till Norrbotten. Den var avsedd för Stockholm. Vi såg den enbart på Aftonbladets hemsida på internet.

Aftonbladets förstasidesartikel var ett överlagt angrepp på Norrbotten.

Genom att spara och gneta fick Norrbottens läns landsting råd att bygga ett nytt länssjukhus. Det har alltså, i motsats till vad som påstås i Aftonbladets artikel, bekostats av Norrbottens människor som nu med stolthet kan visa upp ett av Europas modernaste sjukhus. De totala kostnaderna för sjukvården har också sänkts.

Hade det känts bättre för Aftonbladet om Norrbotten tvingats leva med nedslitna sjukhusbyggnader, en dålig sjukvård och höga kostnader?

Till Norrbotten kommer nu delegation efter delegation, även från utlandet, för att studera vad ett modernt sjukhus kan erbjuda.

Det borde glädja alla – även Aftonbladet – att hela Sverige, inklusive Norrbotten, kan visa upp en god sjukvård. Det är bra reklam för Sverige och svensk sjukvård. Enligt Socialstyrelsen har Norrbottens läns landsting ett IT-försprång på minst fem år jämfört med andra landsting.

Norrbotten utgör en fjärdedel av Sveriges yta. Vi vill göra länet så attraktivt som möjligt. En god sjukvård och ett modernt sjukhus är viktigt. Det underlättar för oss att utveckla näringslivet och skapa goda framtidsutsikter.

Men för att vi ska lyckas utveckla Norrbotten och vända befolkningskurvan är vi angelägna om att förmedla en sann bild av länet.

Per-Ola Eriksson

Landshövding i Norrbottens län