ÅSIKT

Nu har du chansen att avsätta Bush

Foto: AP
INTE EN GÅNG TILL Om ett år är det presidentval i USA. Valresultatet har stor betydelse för hela världen. Låt inte George W Bush fortsätta leka världspolis, uppmanar skribenterna, utan se till att Vita huset får en ny president. Foto:
DEBATT

Vill du avsätta George W Bush? Nu har du för första gången chansen att hjälpa till – även om du inte är amerikan. Via internet kan man

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

redan idag delta i opinionsbildningen mot den sittande presidenten.

– En dollar per EU-medborgare räcker för att överträffa hela den segrande Bush-kampanjens officiella resurser i valet år 2000, skriver Kajsa Klein och Hanna Armelius, doktorander vid Uppsala och Stockholms universitet.

Om ett år är det presidentval i USA. För första gången är det nu möjligt för oss icke-amerikanska privatpersoner att via internet bidra till kampanjarbetet. Vi anser att man bör utnyttja detta unika tillfälle eftersom vi alla påverkas så starkt av vem som sitter i Vita huset. Innebär inte demokrati egentligen att de som drabbas av ett beslut också ska få vara med och påverka?

Världen behöver en amerikansk president som arbetar aktivt för FN:s millenniemål. George W Bush är inte den mannen, det har de senaste tre åren visat med all önskvärd tydlighet.

USA har lekt världspolis. Kriget mot terrorismen som inleddes efter attackerna den 11 september har lett till att mänskliga rättigheter kränks över hela världen. Det främsta exemplet är naturligtvis krigets offer i Irak men listan kan göras mycket lång. Bushadministrationens agerande har även fått allvarliga konsekvenser på nedrustningsområdet.

Konfrontationslinjen mot Nordkorea har till exempel lett till att de nu dragit sig ur ickespridningsavtalet. Presidenten har stora legitimitetsproblem, inte minst utomlands.

Den amerikanska författningen bygger på värderingar om alla människors lika värde. Därför är det särskilt sorgligt att konstatera att det är just USA:s politik som fått katastrofala följder för en hel värld. Även om de flesta skulle hålla med om att det är bra att talibanregimen och Saddam Hussein är borta, anser vi att priset för att inte följa folkrätten och gå via FN varit alldeles för högt.

Ända sedan valfuskskandalen i Florida har det hos många grott en känsla av att

A. USA behöver demokratibistånd (minns hur olika länder inte utan skadeglädje erbjöd sig att hjälpa till att räkna röster)

B. att det därmed är rätt att lägga sig i.

Nu är det alltså snart dags för presidentval igen och kampanjarbetet är i full gång. 100 miljoner amerikaner, cirka hälften av de röstberättigade, beräknas gå till valurnorna. Som vanligt är mycket pengar inblandade. Men... vi européer ska inte tro att vi inte har någon chans att påverka. Amerikanska presidenter är nämligen inte så dyra som man skulle kunna tro. En dollar per EU-medborgare räcker för att överträffa hela den segrande Bush-kampanjens officiella resurser i valet år 2000. Denna siffra kan jämföras med priset av att ha kvar Bush i Vita huset. Om vi bortser från kostnaden för terroristkrig och återuppbyggnad av Irak, har tillbakadragandet från till exempel Kyoto-protokollet miljökonsekvenser som drabbar hela världen.

Det blir allt vanligare med så kallat demokratibistånd. Varför inte satsa där det gör mest skillnad för världen som helhet? Då vi som världsmedborgare drabbas så konkret av vem som är amerikansk president borde vi väl få ägna oss åt gränsöverskridande opinionsbildning?

Det finns en växande rädsla för den paranoide till synes tokreligiöse presidenten med begränsad förståelse för den värld han anser sig ha rätt att göra vad som helst i – så länge det gagnar vad han anser vara amerikanska intressen.

Att verka för ett regimskifte i en annan stat är för övrigt något USA självt har stor erfarenhet av. Ibland via flygbladsbombning och radiopropaganda, andra gånger – som senast i Irak – under falska förevändningar samt med metoder som inbegriper hot, mutor och våld.

Med anledning av allt detta vill vi nu framhålla en webbplats som gör det möjligt för oss svenskar att bidra till att avsätta Bush. www.moveon.org är partipolitiskt obunden. På grund av det stora internationella genomslag deras fredskampanj 9-11peace.org fick, utgör nu ickeamerikanerna en tredjedel av deras nätverk på 2 miljoner. Det är inte lagligt för presidentkandidaterna att ta emot bidrag från andra länder. Alla privatpersoner kan däremot bidra ekonomiskt till Move on som organisation. Deras största satsning för närvarande är att köpa tv-reklamtid för att kritisera Bushadministrationen. Just nu har de även en namninsamling för att avskeda USA:s försvarsminister Rumsfeld – här kan vem som helst oavsett nationalitet underteckna.

Vi lever i en globaliserad värld. Många människor upplever med rätta att makten flyttas längre och längre ifrån dem. Därmed ökar även frustrationen över att inte kunna påverka. På senare tid har vi sett denna känsla ta sig uttryck i att mer eller mindre anarkistiska och våldsbenägna antiglobaliseringsrörelser bildas. Det finns inget perfekt alternativ, eftersom det ännu saknas strukturer för politiskt världsmedborgarskap. Men det finns trots allt vissa konstruktiva saker man kan göra inom demokratins spelregler. Därför har vi skänkt varsin dollar till Move on.

Hanna Armelius

doktorand i nationalekonomi, Uppsala Universitet

Kajsa Klein

doktorand JMK, Stockholms Universitet