ÅSIKT

Det behövs en ny attityd i försvaret

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Överbefälhavaren Johan Hederstedt kommer inte att fortsätta när hans förordnande går ut vid årsskiftet.

Han tar detta beslut i en tid efter skandaler kring lyxrepresentation, vidlyftiga löner och pensioner, men även efter den rapport som Värnpliktsrådet presenterade den 27:e oktober. Den belyste att kränkningar och regelrätta lagöverträdelser begås mot värnpliktiga. Även fast Värnpliktsrådet uppmärksammade frågan redan 2000 i en liknande rapport så har inget hänt. Någonstans når inte verkligheten fram.

Vi kan inte längre ha en myndighetsledning som blundar för fakta. Inte heller en myndighetsledning som för sent och för svagt reagerar på oegentligheter.

Trots att Johan Hederstedt genom uttalanden tydligt visat att han inte tolererar kränkningar och trakasserier, har ansträngningarna uppenbart inte varit tillräckliga. Ingen eller mycket liten förändring har kunnat märkas den senaste treårsperioden.

Värnpliktsrådet kan tyvärr konstatera att inte ens samtliga förbandschefer känner till vilka åtgärdsplaner mot sexuella trakasserier som gäller. Vi konstaterar vidare att förbandschefer och kompanichefer inte alltid ifrågasätter felaktiga ageranden från sina underställda.

Om försvarsledningen inte klarar av att sätta ned foten och få stopp på de missförhållanden som är vardag för 16 000 unga killar och tjejer och som skulle få vilken förälder som helst att koka av ilska, krävs förändring.

Den nya ledningen som tar plats i försvarshögkvarteret på nyårsdagen 2004 måste vara stark. Där behövs en chef som kan vrida skeppet Försvarsmakten från att vara en myndighet där mer än hälften av de anställda kvinnorna har trakasserats på grund av sitt kön och där en tredjedel av de inkallade blir kränkta och utsatta för nedsättande behandling. Försvaret måste bli en myndighet som är beredd att försvara vår demokrati, våra normer och våra värderingar.

Det måste till en chef som den enskilda officeren, värnpliktige och civilanställda har förtroende för. För att ett effektivt och modernt ledarskap ska prägla värnpliktsutbildningen behövs en chef som själv uppvisar det ledarskapet.

Det finns, och detta är vi övertygade om, en stor vilja till förändring i försvaret, både i högkvarteret och på förbanden. De krafter som motarbetar detta kan kuvas med hjälp av respekt, förståelse och föregångsmannaskap när det är möjligt och med repressalier där felaktigheter begås.

Värnpliktsrådet och de vi representerar, Sveriges värnpliktiga, kommer inte att tolerera fler misslyckanden när det gäller att få till stånd attitydförändringar i försvaret!

Erik Haara (ordförande Värnpliktsrådet)

ARTIKELN HANDLAR OM