ÅSIKT

Myt att äldre bilförare är trafikfarliga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med jämna mellanrum höjs röster som varnar för de äldre bilförarna. De påstås utgöra ett hot mot oss andra, därför ställs krav på medicinska tester och nya körkortsprov.

Sanningen, om den hämtas ur forskning och statistik, är att de äldre är minst farliga. Ingen annan åldersgrupp (65 plus) utgör ett lika litet hot mot andra trafikanter. De är inblandade i färre dödsolyckor än alla andra åldersgrupper där någon annan trafikant än de själva omkommit (per 100 000 körkortshavare).

Dubbelt så farlig i denna mening är den stora åldersgruppen 25–64 år. Farligast av alla är förstås de unga förarna, 18–25-åringarna.

Äldre är skörare än andra vilket innebär att de är farligare för sig själva än för andra trafikanter. I dödsolyckor med äldre bilförare är det dubbelt så vanligt att den äldre omkommer än att någon annan gör det. I alla andra åldersgrupper är det tvärtom.

Skörheten gör att äldre förekommer oftare i olyckstatistiken över huvud taget eftersom den bara innehåller personskadeolyckor. Bilden blir därför inte rättvisande. Skörheten har inget att göra med körförmågan. Kunde man eliminera denna faktor skulle de äldre förarna framstå i ännu bättre dager.

Äldre förare följer oftare experternas råd – de kör inte i onödan, undviker mörker, halka och högtrafik.

Äldre kör också försiktigare och följer trafikreglerna bättre. De har betydligt färre fortkörningar, rattfyllerier, vårdslösheter och andra trafikbrott. Som grupp beter sig äldre bilförare sålunda föredömligt.

Länder som Finland, Spanien och Belgien har i dag särskilda lämplighetsbedömningar av äldre bilförare. I Finland återkallas körkortet vid 70 år. Den som vill fortsätta köra måste ansöka om ett nytt efter läkarundersökning. Inga som helst positiva säkerhetseffekter har konstaterats. Därför förs nu en diskussion om att ta bort den generella kontrollen.

En annan sak är när enskilda individer drabbas av sjukdomar som gör dem olämpliga som bilförare. Trafikfarliga sjukdomar är exempelvis demens och stroke, men det är inte åldern som är problemet utan sjukdomen. Självklart måste samhället i allas intresse då ingripa och ta tillbaka körkortet.

Hälften av all

trafik överskrider hastighetsgränserna. Är det rimligt? I debatten säger man att de äldsta förarna inte klarar tempot i trafiken. Vad menar man, ska de äldre anpassa sig till fortkörare som gör sig skyldiga till lagbrott?

Gunnar Carlsson (trafiksäkerhetschef NTF), Krister Spolander (författare till ”Äldre mobilitet och nollvision”)