ÅSIKT

S står för en inhuman behandling av flyktingar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Höstens moderatstämma gav beskedet att moderaterna allt mer fjärmar sig från den samsyn som funnits med socialdemokraterna kring flyktingpolitiken.

Det betyder att socialdemokraterna nu står ensamma med en restriktiv hållning.

Riksdagens övriga partier står tillsammans, och var för sig, för en humanare och liberalare flykting- och integrationspolitik än den socialdemokratiska regeringen. Jag välkomnar detta och ser möjligheter att öka trycket på regeringen.

Även före moderatstämman fanns en samsyn mellan centerpartiet, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vad gäller beslutet att lägga ned Utlänningsnämnden. För att få en humanare och för individen en säkrare ordning bör ärenden avgöras i vanlig domstol. I stället för att genomföra riksdagens beslut förhalar nu socialdemokraterna det. All sköns bortförklaringar torgförs, men budskapet är detsamma: den socialdemokratiska regeringen vill inte ha en ny instans- och processordning för utlänningsärenden och gömmer därför undan riksdagens beslut i olika utredningar och skyller på att det skulle bli för dyrt. Detta visar på nonchalans mot dem som söker sig till Sverige och som förtjänar en human handläggning, men också mot demokratiskt fattade beslut i Sveriges riksdag.

Arbetskraftsinvandringen är en annan fråga där socialdemokraterna slingrar sig. Detta trots det uppenbara behovet av att öppna Sverige så att fler kan komma hit och bidra till den gemensamma välfärden. Vi väntar på att arbetslivsminister Hans Karlsson ska tillsätta den arbetskraftsinvandringsutredning som riksdagen i våras gav i uppdrag åt regeringen att tillsätta. Varför tar det så lång tid? Vi vet att behovet av arbetskraft är stort och väntas bli ännu större och att det finns en oerhörd potential hos människor som vill komma hit och arbeta.

Det blir allt mer tydligt att socialdemokraterna är isolerade med en fager retorik som inte klarar av en närmare granskning och är, retoriken till trots, det mest flyktingrestriktiva partiet i riksdagen.

Samtidigt som socialdemokraterna har den restriktivaste flyktingsynen av alla riksdagspartier, så har man misslyckats med integrationspolitiken. Detta är oacceptabelt. Den socialdemokratiska regeringens politik har resulterat i att många invandrare passiviserats och slussats in i bidragsberoende, diskriminering och små möjligheter till egen försörjning. Något som de flesta som kommer hit ställer sig undrande inför.

De nya svenskarna är en stor tillgång som måste få en ärlig chans att bidra i samhället. Ett samhälle ska ta tillvara alla människors unika möjligheter och förutsättningar. Jag är säker på att denna öppenhet kommer att kunna bli en framgångsfaktor för Sverige.

Maud Olofsson (partiledare c)