ÅSIKT

Dags att tillåta fler minareter snarast

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Högt klingande kristna kyrkklockor, kristna sommarpsalmer och kristna gudstjänster som ljuder ur statstelevisionen på söndagar. Den religiösa ljudbilden i Sverige är just det, mycket kristen. Kanske föga förvånande, då Sverige av tradition är ett protestantiskt land sedan länge tillbaka.

Men tiderna förändras, svenskarna blir allt mer ateistiska samtidigt som allt fler icke-kristna invandrargrupper etablerar sig i landet. Därför måste också vår syn på religionsdominansen förändras. Exempelvis ökar antalet troende muslimer i Sverige samtidigt som antalet aktiva kristna minskar. Ändå finns det inte i dag i vårt land en enda minaret för böneutrop som används regelbundet. Detta är diskriminerande!

Samtidigt som kyrkklockor klingar icke-ifrågasatt har vi inte ens en debatt i frågan om minareter. De styrande i Oslos gamla stadsdel sade efter en livlig diskussion ja till böneutrop varje fredag från moskén i Gamlebyen i mars 2000. Den muslimska församlingen, World Islamic Mission, skulle då få kalla till fredagsbön under tre minuter. Ljudet får dock inte vara starkare än 60 decibel och en spärr i högtalaranläggningen ska se till att ingen kan vrida upp ljudstyrkan över den tilllåtna nivån.

Men i Sverige är regelverket snårigt. Man måste ha tillstånd från polismyndigheten och kommunen, enligt kommunernas lokala ordningsföreskrift. Sedan måste man ha bygglov och följa plan- och bygglagen. Därefter måste man ta hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger god helhetsverkan. Utöver detta ska man följa Socialstyrelsens riktvärden för buller och ljudnivå. Vid det här laget har svenska myndigheter dödat all form av entusiasm för den som vill kunna utöva islam fritt. Naturligtvis måste vi alla kompromissa mellan religioner och andra samhällsintressen exempelvis genom att undvika nattliga ringningar.

Men regelverket i Sverige måste ändras, nu är det så ogenomträngligt att det inte direkt uppmuntrar till mångfald. Islam är i dag en del av Sverige och böneutrop på fredagarna runt om i landet skadar inte någon. Fram för religiös pluralism!

Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot folkpartiet liberalerna), Abdi Hanad (förbundsstyrelseledamot Liberala Ungdomsförbundet)