ÅSIKT

Porrfilmerna gör reklam för sexövergrepp

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om inte pornografin fanns, skulle Tumbadomen vara möjlig då? Varifrån kommer vissa mäns uppfattningar om att en kvinna vill förnedras och utnyttjas sexuellt av flera män timme efter timme? Vad gör att domstolen inte utesluter att detta skulle vara en kvinnas vilja?

När dessa män inte förstår sådana enkla saker, då krävs det mer än att ändra på lagar. Tumbadomen, liksom många andra sexualbrottmål, hör ihop med kvinnors och mäns skilda livsvillkor och pornografins påverkan på samhället. Sexuella övergrepp är en maktyttring och motsatsen till lust och njutning. Samtidigt som sexuell njutning i vårt samhälle kopplas ofta till någon form av övergrepp.

Pornografi är den mest uppenbara reklamen för detta. Den bygger på blandningen av sex och övergrepp. I pornografin är kvinnor och flickor till för mäns tillfredsställelse. Möjligen kan kvinnan/flickan i porren få visa att hon gillar att bli förnedrad.

När Folkaktionen mot pornografi 1996 undersökte baksidestexter på porrfilmer i vanliga videobutiker, inte i särskilda porrfilmsbutiker, fann de att porrbranschen marknadsför filmerna genom att framhålla att de ofta handlar om våld eller gränsöverskridanden. Ordkategorierna våld/hot eller lura/övertala eller båda delarna återfanns hos 68 procent av filmernas baksidestexter. Pornografi normaliserar sexuella övergrepp i samhället. Domen i Svea hovrätt ligger helt i linje med detta.

Straff för ett så grovt brott som sexualbrott kan män helt undkomma genom att visa oförstånd och ointresse inför offret. Ett unikt resonemang som knappast skulle tillämpas på stöld, rån eller mord.

Slutsatsen måste vara att det vid sexualbrott krävs ett helt annat slags uppsåt än vid andra brott. Tumbadomen visar i likhet med åtskilliga domar att det är fritt fram att våldta de kvinnor som på något sätt avviker från en uppställd glorifierad madonnaroll.

Underordnade kvinnor som njuter av att behaga män sexuellt är ett vanligt inslag i reklam, kultur och media. Det vore ju underligt om det inte påverkade även människor som arbetar i våra domstolar. Med erfarenhet från juristutbildningen ser vi hur cirkeln sluts. Där används sällan ett könsperspektiv på rätten. Knappt någon gång nämns samhällets olika förutsättningar för kvinnor och män. Inte ens under straffrättskursen diskuteras mäns våld mot kvinnor, och sambandet mellan pornografi och sexuella övergrepp lärs definitivt inte ut.

Kunskapen om detta finns främst hos kvinnorörelsen och den kunskapen är det sällan någon som efterfrågar.

Vi är inte förvånade över denna dom. Ska utbildningen och samhällets medvetenhet om det sexualiserade våldet se ut så här även framöver kommer vi tyvärr få erfara fler Tumbadomar.

Linda Almqvist , Lisa Kerker , Beatrice Nordebrink , Maria Schelin