ÅSIKT

Ge kvinnan rätten till sin sexualitet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi tar inte ställning i frågan om de nu frikända männen i den uppmärksammade domen om sexuellt utnyttjande av en kvinna i Tumba borde blivit dömda eller frikända.

Vi vill däremot uppmärksamma att i den debatt som rasat har det givits uttryck för ett förakt mot kvinnors sexualitet av främst kvinnliga debattörer. Det förutsätts att den ska vara mjuk, öm och följsam i en sexualakt grundad på både kärlek och upphetsning. Den får inte gå ut på att ha gruppsex med okända män och pornografi får inte förekomma i närheten av en ”riktig” kvinna.

Denna idealisering skadar enskilda kvinnor lika mycket som patriarkatets sexualisering av kvinnan och exploatering av hennes kropp. Vi måste komma ihåg att det inte är pornografin i sig som är problemet. Utan att det är bilden av kvinnans sexualitet, och mannens, i porrbranschen, som är problematiska. Så länge det finns en idealbild av kvinnan som män förväntar sig att kunna konsumera, kommer mycket av pornografin att visa den bilden.

Alternativet är dock inte att förbjuda pornografin, att fördöma den, utan att understödja att alternativ pornografi görs och visas och att sexarbetarna organiserar sig och kräver fackliga rättigheter. En kvinna kan, precis som en man, vara mångfasetterad i sexuellt hänseende. De sätt hon kan uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet på är otaliga. Hennes sexuella läggning behöver heller inte vara heterosexuell. Den normering som feminister uttrycker i debatten kring pornografi och sexualitet är ofta fylld av skräck och avsky för det som avviker från normen.

Den patriarkala ordningen vill tvinga på kvinnan en inskränkt, fantasilös, begränsad och skuldbelagd sexualitet. Det är för oss självklart att slåss för kvinnans rätt till sin sexualitet, utan moraliseringar och begränsande normer. Därför kan man inte hävda saker som att inga kvinnor vill ha gruppsex, frivilligt ställer upp i eller konsumerar pornografi, eller att inga kvinnor är sexköpare. Ingen kvinna ska behöva utstå det tryck som denna kvinnonorm utsätter henne för.

Oavsett om vi är kvinnor, män, homo-, bi- eller heterosexuella, har vi en unik sexua-litet som vi har rätt att ägna oss åt utan pekpinnar, om ingen annan kommer till skada. Det är dags att försvara allas människovärde som sexuella varelser och börja diskutera våra begär som de verkligen ser ut.

Alexander Bard (författare), Pye Jacobsson (sexarbetare), Katerina Janouch (författare och sexrådgivare), Lars Jonsson (redaktör), Ana L Valdés (författare)