ÅSIKT

Dags för näringen att visa bevisen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skogsnäringen känner för första gången i sin historia ett motstånd. Svenska folket prioriterar inte virkesproduktion, det vill ha naturvård. Naturvårdsmålet är politiskt förankrat. Satsningen på bevarande av skog i reservat och liknande har varit lyckosam i så måtto att tillflödet av statliga pengar har ökat kraftigt, och det arbetet ska accelerera.

När det nu är virkesbrist på grund av att skogsnäringen har överavverkat i många decennier vänder näringen ansvaret ifrån sig och påstår att det är reservatbildningens fel. Näringen vet att detta argument är ohederligt, men man har blivit desperat och tar till vad som helst.

Då plockar man fram vrångbilder och osanningar:

”Tjugofem procent av den svenska skogen är redan undantagen från skogsbruk.”

”Vissa rödlistade arter är beroende av hyggen och ungskogar.”

”Vissa av skogens arter är beroende av skogsbruk.”

Det är dags för näringen att granska sin argumentation. Det är upp till näringen att försvara dessa påståenden offentligt. Vet näringen något som lärda och lekmän i Sverige har missat, så fram med bevisen! Vi tänker inte acceptera att näringen till sin ekonomiska övermakt också lägger den makt som falska argument kan ha om de upprepas tillräckligt självsäkert, brett och ofta. Vi tänker inte acceptera att en rimlig och accepterad naturvårdspolitik skjuts i sank med lögner.

Nätverket för Naturvård

i svensk skog

Bert Andersson, Borlänge

Ingvar Arvidsson, Bengtsfors

Uno Björkman, Nässjö

Espen Dahl, Mo i Rana

Leif Danielson, Alafors

Anders Delin, Järbo

Dag Fredriksson, Häggum

Zara Hallman, Gunnarsbyn

Anders Janols, Tuna-Hästberg

Kjell Jansson, Söderhamn

Ove Lennström, Gävle

Catharina Lihnell-Järnhester, Figeholm

Carl-Gustav Lundgren, Alingsås

Björn Mildh, Piteå

Björn Möllersten, Skogås

Lars Nicklasson, Orsa

Bengt Oldhammer, Orsa

Bengt Stridh, Västerås

Hans Sundström, Härnösand

Bep Weijand, Haparanda

Nätverket för Naturvård i svensk skog