ÅSIKT

Dags att slå till mot sexhandeln

1 av 2 | Foto: KRISTER HANSSON
EN 12-ÅRING BJUDS UT I den tjeckiska gränsstaden Cheb säljs barn öppet till utländska pedofiler.
DEBATT

Mellan 200 och 500 människor om året faller offer för människohandel i Sverige. Många är barn, i går berättade Aftonbladet om 68 försvunna barn.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag skriver rikskriminalchefen Lars Nylén om kampen mot trafficking. I budgeten för nästa år finns riktade medel för att bekämpa människohandeln.

– Så nu är det upp till oss inom polisen att skaffa bevis.

I mars i år besökte jag polisen i Ukraina. Där var kampen mot människohandeln mycket viktig – en nationell säkerhetsfråga. Oron var stor för vad som hände deras kvinnor. Polisen berättade hur profitörerna delat upp ”marknaden” emellan sig och om de enorma vinsterna. I ett fall hade en man i ett annat land betalat 11 000 dollar för en natt med en beställd 11-årig flicka som var oskuld. De berättade om hur kvinnorna hamnar i en ond cirkel. Varje led i handeln innebär en ny ”skuld” som måste jobbas av. Genom IOM (International Organization of Migration) hade Ukraina i februari 2002 upprättat ett rehabiliteringscenter för kvinnor och barn som återvänder från utlandet efter sexslaveri. Efter att ha tagit om hand 1 700 traffickingoffer finns god erfarenhet av hur den medicinska och psykologiska rehabiliteringen bör bedrivas.

Internationellt förekommer ett omfattande och engagerat samarbete för att bekämpa människohandeln för sexuella ändamål. Frågan står högt på agendan i samarbetet mellan länderna kring Östersjön och hos den europeiska polisbyrån Europol. Likaså hos Interpol, där representanter för Rikskriminalpolisen sedan några år har en nyckelroll. Flera gemensamma polisprojekt bedrivs.
Vi måste bygga upp vår kompetens, spana mer och samarbeta bättre.

Internationell människohandel, trafficking, är ett allvarligt och växande problem i världen. Handeln har flera syften. Förutom prostitution eller annan sexuell exploatering kan människohandlarnas offer utsättas för tvångsarbete, slaveri och organhandel. På vissa håll i världen kidnappas barn för adoption.

FN uppskattar att upp till fyra miljoner kvinnor och barn varje år hanteras av samvetslösa kriminella och deras nätverk. Enligt IOM säljs minst 500 000 kvinnor till lokala prostitutionsmarknader i Europa varje år. Redan i unga år utsätts de för sexuella övergrepp och initieras i prostitution. Internationell forskning visar på en dramatisk ökning de senaste åren. Många av offren är flickor under 18 år. Hur många är svårt att uppskatta.

Vid Rikskriminalpolisen bedömer vi att mellan 200-500 varje år är offer för människohandel i Sverige. Ett mindre antal ärenden per år rör flickor under 18 år. Oro och osäkerhet råder om vad som hänt vissa ensamkommande asylsökande barn i Sverige. Varje år försvinner ett antal. Vi måste ta reda på varför.

Drivkraften i människohandeln är prostitutionsmarknaden, mäns intresse att köpa sex av kvinnor och barn. Ett kriminellt intresse av barn finns dessutom bland de som sysslar med barnpornografi. Det är givetvis kvinnors och flickors ekonomiska, sociala, politiska och rättsliga underordning som människohandlarna drar nytta av. Därför ser vi offer från de fattigaste länderna i Afrika, Nepal med flera asiatiska länder, Östeuropa eller det forna Sovjetunionen.

Människohandel är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en grym hantering med vilseledanden, misshandel, våldtäkt och andra övergrepp. Handeln leder till kvinnlig ohälsa, kroppsskador, sexuellt överförda sjukdomar, oönskad graviditet, infertilitet och förnedring. De emotionella skadorna kan vara desamma som hos tortyroffer och krigsveteraner. Kvinnorna och flickorna blir objekt. Vad är värst? Det är säkert individuellt. Självmord och självmordsförsök är inte ovanligt. En prostituerad kvinna löper 40 gånger högre risk än kvinnor i allmänhet att bli mördad.

I Sverige har vi skarpa lagar till vårt förfogande. Sen 1999 är köp av sexuella tjänster förbjudet. Om påföljden är tam i den lagen, är den mer adekvat när det gäller människohandel för sexuella ändamål (4 kap 1 a § BrB), ett av brottsbalkens allvarligaste brott. Minimistraffet är två års fängelse. Har offret inte fyllt 18 år behöver polis och åklagare inte styrka olaga tvång eller vilseledande för att utkräva ansvar.

Som om detta inte skulle räcka för att få det svenska rättsväsendet att prioritera arbetet mot människohandel har regeringen i budgetpropositionen för år 2004 föreslagit riksdagen att Polisen de närmaste tre åren skall få riktade medel, 10 miljoner kronor per år, för att bekämpa denna brottslighet. Så nu är det upp till oss inom Polisen att skaffa bevis. Men brottet är svårutrett, ett spaningsbrott. De inblandade har intresse att tiga.

Som start på ett långsiktigt samarbete mot människohandeln initierade den svenska regeringen 2002 en kampanj mot kvinnohandel i Norden och i Baltikum. I januari 2003 vid statsministermötet i Kirkenes inom ramen för Barentsrådet gjordes ett gemensamt åtagande för att stoppa människohandeln i Barentsområdet. Sida finansierar ett projekt som avser sexhandeln från Kolahalvön. Allt tyder på en ung prostitution och organiserad sexhandel från Murmansk.

För att komma åt denna exploatering av kvinnor och barn måste vi bygga upp vår kompetens, spana mer och samarbeta bättre – i Sverige och internationellt.

Lars Nylén (rikskriminalchef)