ÅSIKT

Viner från ockuperad mark säljs på Systemet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Systembolagets Golanviner (nr 2517, 2518) från ockuperade syriska Golan listas i katalogen med ursprung i Israel.

Systembolaget tillåts alltså av regeringen att importera bosättarprodukter samtidigt som Sverige har folkrättsliga skyldigheter att inte gagna ockupationsmaktens bosättningar. Säkerhetsrådets resolution 471 uppmanar alla stater att ”ej förse Israel med sådan assistans som kan användas i samband med bosättningarna på ockuperad mark”.

I dag ska EU:s associationsråd för fjärde gången föra ”tekniska samtal” med Israel om de israeliska ursprungscertifikaten.

Sedan associationsavtalet mellan EU och Israel trädde i kraft i juni 2000 har EU fört fram minst 4 400 klagomål mot Israel. Många gäller falska ursprungsbeteckningar. Om produkterna kommer från ockuperad mark kan de inte tullfritt föras in i EU. Men israeliska bosättarvaror kan mycket lätt säljas inom EU, om Israel fortsätter använda falska ursprungscertifikat och förhalar de ”tekniska samtalen” eller börjar betala tull.

Hittills har Israel svarat att ”man har administrativa problem” eller ”med hänsyn till Israels säkerhet kan man ej besvara frågan”.

FN-resolutionen A/57/536 från i våras bekräftar suveräniteten som folk under ockupation har över sina naturresurser. Speciellt oroas man av Israels omdirigering av vattenresurserna.

Golan Heights Winery har 15 vingårdar på ockuperad mark sedan 1976. Tvärtemot FN:s uppmaning belönar Sveriges regering ockupation och illegal annektering genom att godkänna israeliska certifikat från syriska Golan. Man importerar och marknadsför bosättarprodukter som om de kommer från ockupationsmakten och enda kravet är att man betalar tull. Det anser Palestinagrupperna i Sverige är att betrakta som assistans.

Nyligen förklarade

utrikesminister Laila Freivalds (031024) att associationsavtalet ger möjlighet ”att kräva att Israel lever upp till sina förpliktelser enligt folkrätten och fullgör sina skyldigheter som ockupationsmakt”. Vi välkomnar naturligtvis att utrikesministern ställer krav på Israel men vi anser att regeringens position i frågor om handel och folkrätt försvagas avsevärt i associationsrådet om staten, genom Systembolaget, samtidigt tjänar pengar på israeliska bosättarprodukter. Vi uppmanar regeringen att ställa hårdare krav på svenska företag för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser, och att Sverige omedelbart slutar handla med Israel tills landet uppfyller sin del av handelsavtalet, inklusive respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter (art. 2). De ”tekniska samtalen” har bara lett till ytterligare utarmning av syriska och palestinska bönder.

Palestinagrupperna i Sverige