ÅSIKT

Europavägen

Arbetet med att vända nej-opinionen måste börja nu

Niklas Nordström, s, och Mikael Damberg, s, vill se en mer offensiv Europapolitik. ”Annars finns risk för att Sverige backar in i framtiden”, skriver de. Foto: peter knopp
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Motståndet mot euron fortsätter att växa i Sverige. En nyligen publicerad Temo-undersökning visar att sex av tio skulle rösta nej till en gemensam valuta om det var val idag.

Socialdemokratin och de övriga ja-partierna måste på allvar fundera igenom vad som gick snett inför och under kampanjen. Självklart ska vi respektera folkomröstningens resultat. Men det får inte innebära att vi avstår från att lära av våra egna misslyckanden.

En slutsats borde vara självklar och det är att arbetet med att vända nej-opinionen i Sverige måste börja nu och inte invänta en framtida ny folkomröstning.

Vi som skriver denna artikel är övertygade om att utanförskapet är sämre för Sverige än medlemskapet och att socialdemokratin nu måste hantera detta med en mer offensiv Europapolitik – annars finns risk för att Sverige backar in i framtiden och därmed successivt försvagar Europasamarbetet.

I dag debatterar riksdagen regeringens förslag om EU:s framtid. Där föreslås fler majoritetsbeslut – det är bra! Överstatlighet i vissa frågor är helt nödvändigt för att komma framåt. De som försvarar dagens tröga EU-samarbete ställer sig på de konservativa krafternas sida.

I efterhand är det enkelt att konstatera att det inte har förts ett kontinuerligt samtal om Sveriges roll i Europa sedan vi gick med i EU 1995.

Allt för få politiker har vågat eller orkat hävda att vi är med i EU och faktiskt medverkar till att fördjupa samarbetet för att vi vill det, inte för att vi är tvingade till det.

Sambandet mellan Europas utveckling och den egna vardagen med jobb, hushållsekonomin, välfärden och tryggheten har varit otydligt. Därför är det kanske inte så konstigt om många hade svårt att förstå varför det blev så bråttom med att byta kronan mot euron.

En annan slutsats efter folkomröstningen är att stora delar av befolkningen inte känner sig som en del av det Sverige som politiker och näringslivsföreträdare ofta beskriver. Kanske beror det på att förutsättningarna mellan stora delar av landet är så olika. Dels har vi stora delar av Sverige som kännetecknas av utflyttning och minskat antal jobb. Dels har vi andra stora problem och brutala klassklyftor i och kring våra större städer. För att förändra detta behövs ökad tillväxt parat med insikten om att ökad tillväxt i Stockholm eller Malmö inte är negativt för resten av landet.

Mot denna bakgrund känns det rätt och viktigt att Göran Persson i sin regeringsförklaring satte fokus på tillväxtfrågorna. Men det är vår bestämda uppfattning att en offensiv diskussion om Sveriges roll i det framtida Europa inte heller kan vänta. Vi menar att det är en farlig tystnad som lagt sig över Europafrågorna efter folkomröstningen.

Socialdemokratin har inte råd med att Europadebatten tystnar bara för att vi har olika åsikter om euron. Europaprojektet måste bli en självklar del av regeringens framtidsagenda. Socialdemokratins ”Tillväxtkongress” i mars måste sättas in i ett brett Europatema för att tillväxtfrågan ska ses och diskuteras i sitt rätta sammanhang.

Tomrummet efter den engagerade europeiska politikern Anna Lindh blir inte enkelt att fylla. Reaktionerna efter mordet visar att hennes typ av ledarskap och hennes sätt att hantera politiska diskussioner är något vi uppskattar och behöver.

För socialdemokratin är det viktigt att förstå att ett modernt och visionärt ledarskap är viktigt när vi formar ett modernt Sverige som är öppet mot resten av världen.

I dag debatterar riksdagen förslaget till ny EU-konstitution. Riksdagen ska besluta om vilket mandat regeringen ska få med sig till förhandlingarna i EU. Sverige står delat: – Riksdagen bör tacka nej redan nu, menar styrelsen för Nätverket mot EMU.

Mikael Damberg (riksdagsledamot s Solna), Niklas Nordström (oppositionsråd s Nacka)