ÅSIKT

Europavägen

Det europeiska samarbetet måste förändras i grunden

Styrelsen för Nätverket mot EMU vill bredda dagens riksdagsdebatt till en omprövning av EU:s grundprinciper. Från vänster: Joakim Pihlstrand-Trulp, Jenny Norberg och Bo Eknert.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är EU på offensiven. De samlade fördragen från 50-talet och framåt, som utgör EU:s ”grundlag” och som tar över nationernas lagstiftning, ska skrivas om. Ett Framtidskonvent med ett par hundra utvalda personer från regeringar och parlament har arbetat sedan ett år med detta. Resultatet kom i somras. Konventet skulle ta fram många möjliga lösningar, för allmänhet och politiker att diskutera i lugn och ro. Vi skulle få en öppen, bred och förutsättningslös debatt om Europas framtid.

I stället har Konventet arbetat snabbt och få har märkt av det, i synnerhet i Sverige, där dess existens hölls borta från EMU-debatten. Konventet har nu presenterat ett fördrag om en ”Konstitution för Europa”. Detta har en färdig sluten form, som i huvudsak är ytterligare ett steg på den nuvarande ”enda vägen” mot ett alltmer statsliknande EU. Det ger mer makt åt EU och åt de stora länderna. Detta förslag förhandlar nu regeringen om i EU. I dag behandlar riksdagen förslaget.

Vi vill inte att debatten ska begränsas till de förändringar som föreslås i konstitutionsförslaget. En verklig omprövning av EU:s fördrag måste också handla om EU:s grundprinciper, som vi levt med sedan 1994. Har det blivit bättre för oss, för Europa och för världen med dessa regler? Vill vi ha dem som grund för vår framtida demokrati?

Här är några frågor vi vill ha svar på från regeringen och övriga förespråkare för konventförslagets huvuddrag:

l Vill ni att Sveriges nej till EMU ska vara möjligt? Enligt de nya texterna slås fast att ”Unionens valuta skall vara euron”, med undantag bara om man inte förmår uppfylla valutaunionens krav.

l Vill ni ha Kommissionens initiativmonopol kvar? Huvudprincipen är att tjänstemän har monopol på att författa förslag till nya lagar inom EU.

l Vill ni ha kapitalets fria rörlighet grundlagsfäst? I förslaget står att ”restriktioner för såväl kapitalrörelser som betalningar mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land skall vara förbjudna.” Vad säger ni som påstår att EU är bra för att motverka de globala finansspekulanterna?

l Vill ni fortfarande ha grundprincipen att enskilda länder inte får gå före med lagar om miljökrav och krav på konsumentinformation på varor?

l Vill ni att fördraget Euratom fortfarande ska gälla? Fördraget, som syftar till snabb ”tillväxt av kärnenergiindustrierna” ska också i fortsättningen ”ha full rättsverkan”.

Och apropå några av de nyare förslagen:

l Vill ni grundlagsfästa ständigt ökade försvarskostnader? I konstitutionsförslaget sägs : ”Medlemsstaterna skall förbinda sig att gradvis förbättra sina militära resurser.”

l Tycker ni att de nationella parlamentens nya roll innebär en tillräcklig demokratisering av EU? Om en tredjedel av ländernas parlament samverkar, ska de kunna skicka tillbaka ett lagförslag till kommissionen. Då kan kommissionen efter behag besluta att ”antingen stå fast vid sitt förslag, ändra det eller dra tillbaka det”.

Vi anser att det europeiska samarbetet måste förändras i grunden. Om inte detta sker hotar stora konflikter, när makthavarnas avstånd till medborgarna ökar. Det behövs en bred debatt om hur Europas medborgares verklighet och drömmar om ett bättre liv ska avspeglas i det internationella samarbetet. Oavsett om man kallar det för ett alternativ till EU eller en ny inriktning för EU, behövs något annat än Framtidskonventets konstitutionsförslag. Riksdagen bör tacka nej redan nu.

– Överstatlighet i vissa frågor är helt nödvändigt för att komma framåt. De som försvarar dagens tröga EU- samarbete ställer sig på de konservativa krafternas sida, skriver riksdagsmännen Mikael Damberg och Niklas Nordström (s).

Madeleine Gyllenhammar , Bo Eknert , Jenny Norberg , Joakim Pihlstrand-Trulp , (Styrelsen för Nätverket mot EMU i Stockholms län)