ÅSIKT

Porren hjälper inte kvinnan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 16 november publicerade Aftonbladet en märkvärdig och till synes naiv artikel av några debattörer och skribenter (Alexander Bard, Pye Jacobsson, Katerina Janouch, Lars Jonsson, Ana L Valdés). Den korta appellen med rubriken ”Ge kvinnan rätten till sin sexualitet” väcker dock frågor. Vems sexualitet är det egentligen som ska befrias?

I morgon lördag den 22 november inbjuder den så kallade Shamefestivalen till debatt i Kulturhuset i Stockholm under rubriken ”Torskad lag?” Det är uppenbart att här ska den svenska lagen mot köp av sex ifrågasättas. De som skrev artikeln i Aftonbladet kommer säkert att vara där. Eller deras likasinnade.

Jag hoppas dock att det kommer många andra engagerade som försvarar den svenska lagen! Det pågår ett långvarigt krypskytte mot den svenska synen på prostitution, en syn som börjar få spridning i vår omvärld.

Såväl Finland som Norge är på gång att införa en liknande lag. Debatten har också förts i den ryska duman.

Det finns alltså ett ökande motstånd mot den syn på prostitution som visat sig i Sydeuropa, och i länder som Tyskland och Holland, där man svalt myten om ”världens äldsta yrke” – i själva verket världens äldsta lögn.

Debatten under de senaste årens Shamefestivaler är tecken på att den svenska lagen börjar bli allt farligare för sexindustrin. En världsomspännande industri som lever på ett kommersiellt utnyttjande och en hänsynslös exploatering av människor. Då måste också försvaret för pornografi och så kallat ”sexarbete” (dvs prostitution) bli starkare?

Jag ser artikeln i Aftonbladet som ett led i detta motstånd.

Detta tal om att ”diskutera våra begär som de verkligen ser ut” ska kallas vid sitt rätta namn. Det vi ser är ett cyniskt exploaterande av den debatt som följde av att en kvinna kränkts sexuellt.

Blanda inte bort korten. Ni vet mycket väl att fallet med kvinnan i Tumba som tvingades, pressades eller lurades till gruppsex knappast har något att göra med ”rätten till kvinnors sexualitet”. Tror ni polisanmälan gjordes för att kvinnan skämdes för sin sexualitet?

Ni skriver så försåtligt att ni inte tar ”ställning i frågan om de nu frikända männen i den uppmärksammade domen om sexuellt utnyttjande av en kvinna i Tumba borde blivit dömda eller frikända”. Men i meningen efter hävdar ni att det finns ett förakt för kvinnors sexualitet ”från främst kvinnliga debattörer”, ett förakt som alltså hindrar kvinnor från att delta i gruppsex eller ställa upp på pornografi och prostitution...

Tala om förakt!

Vare sig sexköpslagen eller feministers syn på sex hindrar kvinnor att leva ut sin sexualitet, något som Bard m fl påstår. Snarare ökar feministernas syn på sex kvinnors möjlighet att experimentera då den inte godtar mäns rätt att fortsätta – om hon vill avbryta.

Drivkraften i förtingligandet av sexualiteten och själva motorn i sexhandel/prostitution är mäns önskan att utnyttja kvinnor. Det handlar inte om att ge kvinnor rätt till sin sexualitet.

Zoran Alagic (journalist och debattör f d presssekreterare hos Margareta Winberg)