ÅSIKT

”Representation ingår i landshövdingens roll”

DEBATT

Aftonbladet har i två artiklar granskat representationen på länsstyrelsen i Växjö. Det ingår i Aftonbladets uppdrag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I samband med detta publicerade vi i går en rubrik samt en löpsedel lokalt i Växjö som var illvilliga och insinuanta.

För detta vill vi uppriktigt be landshövding Lars-Åke Lagrell om ursäkt.

Landshövding Lars-Åke Lagrell anmäler Aftonbladet till pressombudsmannen.

Länsstyrelsen konstaterar att Aftonbladet i sin artikel den 25 november 2003 på ett osakligt sätt beskriver alkoholkonsumtionen vid länsstyrelsens representation. Landshövding Lars-Åke Lagrell har därför beslutat anmäla Aftonbladet till pressombudsmannen. För att klargöra situationen har han dessutom begärt att Riksrevisionen, som är en myndighet under riksdagen, omgående skall granska alla kostnader som hör samman med hans landshövdingeuppdrag.

Det ligger i landshövdingens roll att ha en representation för att främja möten mellan näringsliv och offentliga institutioner. Under året har det totalt varit 20 middagar där totalt 449 personer närvarat. Totalt har det vid representation förbrukats åtta flaskor whisky av märket Famous Grouse som av landshövdingen anses som prisvärd med god smak. Utöver middagarna har det varit visning av residenset under kvällstid för 203 besökare och vid en öppen mottagning för länsinvånare under nyårsdagen kom 240 gäster.

I Aftonbladets artikel anges att 14 flaskor whisky köptes under fyra dagar. Vad journalisten Richard Aschberg inte förklarar är att inköp och konsumtion är två helt skilda saker. Han borde också ange att endast åtta flaskor konsumerats under året.

Till saken hör att landshövdingen själv inte har någon nyckel till vin- och spritförrådet. Skälet till detta är att husfrun på egen hand ansvarar för förrådet vad gäller inköp och servering. Efter varje serveringstillfälle sker avstämning och redovisning. Länsstyrelsen kan även, vilket ovan torde framgå, visa på antalet gäster och uttag ur vin- och spritförrådet vid varje enskild middag.

När Uefa-presidenten Lennart Johansson med fru gästade residenset var detta i samband med ett besök vid Orrefors glasbruk. Det inbokade boendet i dess gästvilla omintetgjordes varför företagets marknadschef Gunnar Varsén bad landshövdingens hustru om hjälp att ordna boende för Uefa-presidenten i residenset. Det finns från Lars-Åke Lagrells sida inget märkligt i den representation som hör samman med detta besök.

Självfallet utnyttjades tillfället till att bland annat diskutera den internationella spelmarknaden – ett område som knappast har någon motsvarande svensk kompetens än den Lennart Johansson besitter.

Till bilden hör att Lennart Johansson och hans fru vid andra tillfällen har gästat paret Lagrell som då i vanlig ordning har betalat allt själva.

Enligt Aftonbladet bjöd landshövding Lagrell ”flott” när Öster IF gick upp i fotbollsallsvenskan hösten 2002. Vid mottagningen närvarade 100 personer och till dessa serverades snittar och varm korv. Till dessa delikatesser serverades 15 flaskor rött vin (12 Isabelle of Maipo Merlot och 3 Remonte Cosecha Tempranillo), 10 flaskor vitt vin (Banrock Station Chardonnay) samt 31 flaskor starköl Carlsberg Hof. En överslagsberäkning gör således gällande att var och en av besökarna i genomsnitt fick 2 dl vin och 1 dl starköl per person.

Aftonbladets rubrik ”Spriten flödar hos landshövdingen” och den efterföljande artikeln är enligt myndighetens förmenande förkastlig. Enda syfte tycks vara att förnedra en person i ledande ställning. Lagrell är sannolikt speciellt intressant eftersom han även är ordförande i Svenska Fotbollförbundet.

Alkohol serveras numera aldrig vid lunchtillställningar eller vid andra tillfällen under dagtid. Detta är en förändring som genomförts under landshövding Lagrells tid. Det är däremot inte aktuellt att helt upphöra med alkoholhaltiga drycker i samband med landshövdingens representation under förutsättning att konsumtionen är måttlig och sker under ordnade former.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kronoberg