ÅSIKT

Vi måste lära av de fattiga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Fattigdomen är som en farsot... Den äter upp ens värdighet och tvingar in en i hopplöshet.” Så säger en fattig kvinna i Moldavien. Hon är en av de 60 000 fattiga som vi intervjuat i 60 länder om deras syn på fattigdom.

I dag talar Deepa Narayan, Världsbanken, i riksdagen om världsfattigdomen, om resultatet från de intervjuer hon och hennes team gjort. Hon lyfter fram tre frågor:

I vår värld, med cirka sex miljarder människor, har mycket uppnåtts. Men mycket återstår att göra. En miljard människor äger mer än 80 procent av världens samlade BNP medan 1 miljard kämpar för överlevnad på mindre än en dollar per dag.

1. Integritet. Människan trycks ner av materiella och sociala brister, fysisk osäkerhet och maktlöshet. Integritet betyder att kunna leva utan att behöva skämmas.

2. Ojämlikhet. Ojämlika tillgångar, kontakter och information innebär att devisen om allas lika möjligheter är en myt. Diskrimineringen får människor att ge upp och inte ens gripa de små möjligheter som ges.

3. Inspiration. De fattiga har ambitioner om ett bättre liv, åtminstone för sina barn. De talar om sin vånda samtidigt som de håller hoppet vid liv. Men det finns också tusentals fattiga som ger upp hoppet, luras in i människohandel och prostitution, våld och andra sätt att fly från smärtan.

De fattiga kan lära oss att det inte bara handlar om fattigdom, utan om inställningen, hur vi vill bekämpa fattigdom. Utan att ta tag i frågan om brist på jämlikhet och jämställdhet kommer vi aldrig att se någon minskning av fattigdomen på global nivå. Hur kan vi åstadkomma en ändring?

Jag har tre konkreta förslag: Vi måste lära av de fattiga. De är experterna. Vi måste lita på de fattigas kreditvärdighet och potential. Vi måste utveckla nya partnerskap som bygger på respekt, uthållighet och en gemensam vision.

Den svenska regeringens förslag till ny utvecklingspolitik är inspirerande och framåtsyftande. Den sätter fattiga människor i centrum, fokuserar ojämlikhet genom att ta avstamp i mänskliga rättigheter.

Sveriges ståndpunkter och ledarskap kan inspirera och leda till positiva förändringar.

För fyra år sedan gav jag de fattiga ett löfte, att föra deras röster, deras verklighet och deras ambitioner vidare till de mäktiga och rika i världen. Med hoppet att de kommer att lyssna och sedan handla.

Deepa Narayan (Senior Advisor vid Världsbanken)

ARTIKELN HANDLAR OM