ÅSIKT

Nazisterna marscherar för att sprida rädsla

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
SKRÄMSELTAKTIK För fjärde året i rad vill nu nazisterna marschera för att hedra en ung nazistsympatisör som misshandlades till döds i Salem. Men marschens egentliga syfte är att sprida rädsla i Salem, menar debattörerna. Bilden är tagen vid en tidigare marsch i Salem.
DEBATT

I morgon tågar svenska högerextremister genom Salem för att påminna om mordet på en nazistsympatisör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag efterlyser fem företrädare för fackliga och politiska organisationer en folklig kraftsamling för att stoppa tåget.

– Det nazisterna förväntar sig att uppnå genom en parad är inte att medborgarna i till exempel Salem omvänder sig till nazismen, utan att folket känner rädsla, vänjer sig vid stöveltramp och vid att hålla sig borta från offentlig plats när nazisterna ska fram.

För första gången i sin historia har nazisterna i Sverige lyckats skapa en riktig martyr. Det skedde i Salem, i södra Stockholms län. Martyren är den unge nazistsympatisör, en person i kretsen kring den nazistiska organisationen Blood & Honour, vars våldsamma och tragiska död i december 2000 utgör förevändningen för den marsch nazisterna planerar att genomföra i Salem den 6 december, för fjärde året i rad.
Samhället är inte

demokratiskt om det accepterar att medborgarna skräms till tystnad.

Vi undertecknade, tillsammans med en koalition av politiska, fackliga, antirasistiska och andra organisationer, vill stoppa den nazistiska paraden i Salem. Vi vill ha en skarpare profil mot alla försök att skapa en nazistisk offentlighet.

En nationalsocialistisk parad är ingen politisk demonstration i demokratisk mening. Dess syfte är inte att bilda opinion. Det har Sveriges myndigheter inte förstått. Under täckmanteln av demonstration söker och får nazisterna det demokratiska Sveriges tillstånd att arrangera paramilitära marscher.

Det nazisterna förväntar sig att uppnå genom en parad är inte att medborgarna i till exempel Salem omvänder sig till nazismen, utan att folket känner rädsla, vänjer sig vid stöveltramp och vid att hålla sig borta från offentlig plats när nazisterna ska fram.

Den nazistiska paraden i Salem marknadsför sig som en ”sorgemanifestation”. Organisationer som Nationalsocialistisk front, Nationaldemokraterna, Info14, Blood & Honour och liknande grupper – som deltar i och arrangerar nazistparaden – antas sörja. Men de har bara utnyttjat det officiella Sveriges oförmåga att inse vad som pågår bakom ”sorgen”: en nazistparad, det vill säga ett attentat mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi menar att det är orimligt att hedra minnet av ett mordoffer genom att tillåta nazister att agera offentligt för nya och värre brott.

Demokratins princip fordrar att dess fiender tillåts demonstrera, invänder någon. Genom att låta sina fiender tåga manifesterar demokratin sin livskraft. Men det stämmer inte med verkligheten. När nazister tillåts marschera på vägar och torg i Salem har kommunen förminskat sitt demokratiska rum. Samhället är inte demokratiskt om det accepterar att medborgarna skräms till tystnad och passivitet.

Hotet mot demokratin i Salem är inte begränsat i tiden till december. När polisen gång på gång ger nazisterna tillstånd att komma till Salem – och 2002 till och med uppmanade dem att söka demonstrationstillstånd – når budskapet ut till Sverige och Europa att denna kommun tillhör nazismen. Med följden att nazistiska hot och trakasserier mot demokratin – mot kommunpolitiker, medborgare och politiska möten – förekommer under hela året i Salem.

En nazistisk rörelse som marscherar på gatorna avslutar demokratin för nazisternas offerkategorier: judar, svarthåriga, homosexuella och handikappade. Även fackföreningar utgör nazisternas måltavlor – glöm inte mordet på den facklige aktivisten Björn Söderberg! – nazisterna är ett hot mot hela arbetarrörelsen. Om nazisterna kan genomföra sin parad lagligt och med polistillstånd, som i Salem, blir demokratins nederlag sjufalt värre, eftersom polisen och myndigheterna då inte försvarar de mänskliga rättigheter de påstår sig försvara, utan överlåter åt de hotade att rädda sig bäst de kan. Efter Säpos ingripanden mot ledande nazisters hot om våldsamma attentat är en tillåtande hållning i Salem, från polisens sida, inkonsekvent.

Vem ska stoppa nazistparaden? Det ska en stor, folklig mobilisering göra genom att visa att vi inte accepterar nazistiska marscher i vår offentliga miljö. Den som anser att polisen kan stoppa nazistparaden bör betänka att polisen av egen kraft inte ingriper mot en nazistisk marsch, utan endast upprätthåller ”ordningen”. Polisintresset av ordning kan mycket väl sammanfalla med nazisternas intresse av att kunna tåga disciplinerat ”med lugna, fasta steg”. Men den ordningen är inte ordning utan oordning, det vill säga en demokrati i upplösning.

Nazismen i Salem är inte ett lokalt problem. Om nazisterna erövrar Salem som ett brofäste på grund av demokratiska krafters oskuldsfullhet och rena eftergiftspolitik då kan de utveckla sin framgång till andra kommuner med hänvisning till den föregivna legitimiteten från Salem att hålla nazistparad.

Vi vill därför att inte bara valda politiker från Stockholms län utan att också alla länets engagerade medborgare åker till Salem den 6 december och stoppar den nationalsocialistiska paraden en gång för alla.

Vi måste ställa frågan: När ska andra medborgare än ungdomar på vänsterkanten hjälpa till att få ett slut på nazistparaden i Salem?

Christos Giannou (Grekiska ungdomsförbundet), Sven Jinton (brevbärare fackligt aktiv i Seko), Jannis Konstantis (tunneltågförare Nätverket mot rasism), Valentina Papastavrou (kommunfullmäktig Salem), Nabila (rappare)