ÅSIKT

Göran Persson är kvinnofientlig

FEL SIGNAL Göran Perssons utspel om socialförsäkringarna är direkt kvinnofientliga och antifeministiska, skriver vänsterpartiets ledare Ulla Hoffmann.
DEBATT

Göran Perssons förslag om socialförsäkringssystemet är kvinnofientligt och antifeministiskt. Det menar Ulla Hoffmann (v).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Perssons förslag riskerar att motverka en utveckling mot ett mänskligare arbetsliv”, skriver hon.

Vänsterpartiet kommer inte att delta i några samtal om socialförsäkringarna på den politiska grund som Persson nu föreslår. Vi diskuterar gärna hur socialförsäkringarna kan förbättras och förstärkas, men inte hur de ska urholkas och försämras.
En försämring av

socialförsäkringarna skulle vara att straffa kvinnor dubbelt

Genom sitt utspel om socialförsäkringarna har Göran Persson tagit ett tydligt steg till höger och levererat just det som folkpartiet krävt i många år: att ersätta stora delar av dagens skattefinansierade system med avtalsförsäkringar och privata försäkringar.

Fackliga organisationer, socialdemokrater och vänsterpartiet har pekat på att utspelet är en provokation mot det solidariska välfärdssystem som arbetarrörelsen byggt upp. I arbetarrörelsens välfärdsmodell är sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna solidariskt finansierade via skatten. Om var och en i större utsträckning ska klara sig själv med privata försäkringar går det ut över solidariteten och sammanhållningen i samhället.

Men Göran Perssons förslag måste också ses ur ett könspolitiskt perspektiv. En skattefinansierad välfärd omfördelar från män till kvinnor i ett patriarkalt samhälle och lindrar och motverkar därmed könsmaktordningen.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att sjukförsäkringen ska reformeras för att kosta mindre just när kvinnor som mest behöver den efter att ha slitits ut i sviterna efter 1990-talets nedskärningar. Precis som det var en händelse som såg ut som en tanke att pensionerna urholkades just när den första generationen kvinnor började få rejäla pensioner.

En försämring av socialförsäkringarna skulle vara att straffa kvinnor dubbelt för att de redan tagit konsekvenserna av en pat-riarkal samhällsordning. Vi vet ju hur det är: kvinnor får sedan länge lägre lön än män, de riskerar att sparkas vid graviditet och när de tar större ansvar än männen genom föräldraledighet halkar de efter ytterligare i inkomster och inflytande i arbetslivet. Det nya är att kvinnor inte längre verkar acceptera den här ordningen, barnafödandet har störtdykt och stabiliserat sig på historiskt rekordlåga nivåer. Sjukskrivningsboomen är en annan tydlig konsekvens: allt fler bränns ut, klämda mellan slimmade arbetsplatser och huvudansvaret för hem och barn. Just dessa konsekvenser av ett patriarkalt samhällsliv tas alltså nu till intäkt för att t ex föräldraförsäkringen ska urholkas i syfte att spara pengar, när ”allt färre ska försörja allt fler och allt äldre”.

Redan Perssons ”testballong” riskerar sända en förödande signal till de kvinnor som tvekar inför föräldraskapet: kvinnor får skylla sig själva – först för att de är kvinnor, sedan för att de tar ansvar för de barn som föds och nu också för de rekordlåga födelsetalen och de höga sjukskrivningstalen (som båda beror på att kvinnor får skylla sig själva). Snacka om Kafka och Moment 22.

Göran Persson verkar mena att detta måste göras för att pengarna inte räcker i nuvarande system. Men problemet med socialförsäkringarna i dag är inte systemet, utan det faktum att alltför få arbetar. Våra socialförsäkringar bygger nämligen på en hög sysselsättning med så många som möjligt i arbete.

Det är här det behövs radikala och framåtsyftande reformer. Reformer som skulle stärka kvinnors livssituation. På kort sikt behövs rehabilitering och tydliga incitament för att arbetsgivarna ska förmås att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. På lång sikt behövs en genomgripande omfördelning av ansvar och tid mellan kvinnor och män, mellan betalt och obetalt arbete. Den totala mängden arbete måste öka, men det kan bara ske om tempot sänks så att fler orkar längre. Med en sänkt daglig normalarbetstid skulle färre slitas ut i förtid på jobbet. Kombinerad med en delad föräldraförsäkring innebär en arbetstidsreform också en tydlig signal om att männen måste ta hela sitt ansvar för hem och barn. Först då kan kvinnors livspussel börja gå ihop.

Perssons förslag riskerar i själva verket att motverka en utveckling mot ett mänskligare arbetsliv. Med mindre trygghet, privatiserat ansvar för välfärden och mer avtalsförsäkringar kopplade till arbetsgivaren ökar pressen, rädslan och tystnaden i arbetslivet. Därigenom motverkas också en flexibel arbetsmarknad där människor vågar prova nya jobb.

Göran Perssons förslag om att riva upp grunden för socialförsäkringarna är direkt kvinnofientliga och antifeministiska. Om han vill leva upp till påståendet att socialdemokraterna är ett feministiskt parti borde Göran Persson i stället lägga förslag som stärker kvinnors ställning.

Ulla Hoffmann (partiledare v)