ÅSIKT

Ministern: Så ska vi få fart på byggandet

DEBATT

I dag svarar bostadsministern på artikeln i Aftonbladet Debatt från 8 december.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hej Martin! Bostadsbristen är ett stort problem, framför allt i tillväxtregioner. Detta drabbar flera grupper i samhället, särskilt ungdomar.

Det är inte rimligt att man inte kan hitta en bostad där man jobbar eller studerar. Därför har regeringen de senaste åren satsat miljarder på att stödja byggandet av bostäder till rimliga hyror.

Fram till i somras hade 7 000 hyresrätter och 15 000 studentbostäder beviljats det statliga stödet, och det är bra, men inte bra nog. Nu har vi infört ett ännu kraftfullare stöd till mindre hyresrätter under 70 kvm och till studentbostäder, eftersom det främst är dessa bostäder som saknas. Stödet till större hyresrätter finns dessutom kvar.

Från den 1 januari 2004 införs vad som kallas tredimensionell fastighetsbildning. Syftet är bland annat att skapa nya instrument för byggandet i tätorterna. Bland annat genom att underlätta projekt för byggande av bostäder ovanför befintliga kontorshus. Det kan leda till att det byggs fler bostäder, främst i storstäderna.

Jag är övertygad om att de olika stöd som nu finns kommer att få fart på byggandet av bostäder – inte minst sådana bostäder som man kan efterfråga om man inte har så stora inkomster.

Men det är inte bara de beslut som tas i regeringen och riksdagen som har betydelse. Det gäller att kommunerna använder sig av sina verktyg för att planera och bygga i tid. Planmonopolet och de allmännyttiga bostadsbolagen är kommunernas viktigaste verktyg. Kommunerna kan genom sin markpolitik stimulera byggande av exempelvis hyresrätter som människor med vanliga inkomster har råd med. Och de kan ge tydliga uppdrag till sina allmännyttiga bolag att bygga.

Det är också viktigt att byggbranschen bygger till rimliga kostnader. Som kommun- och bostadsminister för jag ständigt denna dialog med kommunerna och med byggbranschen, och vi är nu en bra bit på väg mot de 25 000–30 000 bostäder som behöver byggas per år.

I fjol tillkom 24 000 nya bostäder, varav det mesta genom nybyggnation och en del genom omvandling av lokaler. Men mycket jobb återstår för att få bukt med bostadsbristen.

Nu krävs det att staten, kommunerna och byggbranschen gör en gemensam kraftansträngning för att byggandet ska ta fart på allvar.

Det är bra att andra, liksom nätverket Jagvillhabostad.nu, engagerar sig i frågan om bostadsbristen. Jag har träffat er förr och jag är positiv till en dialog.

Lars-Erik Lövdén , Kommun- och bostadsminister