ÅSIKT

Kvinnorna tar våra skattepengar!

DEBATT

Kvinnorna snor mina skattepengar!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gör om föräldraförsäkringen – halva ledigheten till mannen och halva till kvinnan – men gör det med morot istället för piska. Det kräver Mats Essemyr, som är utredare på TCO.

”Som försäkringen är utformad i dag bidrar den till att kvinnor halkar efter i arbetslivet, med sämre löneutveckling och en eftersläpning i karriärutvecklingen som följd. Samtidigt utestänger den män från hem och barn.”

Foto: Aftonbladet bild
Fler pappor hemma ”TCO:s förslag, som innebär höjd öräldraförsäkring till de familjer där mamman och pappan delar på ansvaret, blir en ekonomisk morot”, skriver utredaren Mats Essemyr.

Jag betalar lika mycket skatt till föräldraförsäkringen som kvinnorna. Men jag tänker inte längre ställa upp på att kvinnor snor mina skattepengar mitt framför ögonen. Det är dags för ett mansuppror om inte det blir en förändring. Jag vill som man få ett ökat inflytande över uttaget. Det skulle kunna ske genom att man fick en högre ersättning om man delade rakt av. Utan tvång men med en stimulans.

Det har sagts en hel del i debatten om delad föräldraledighet de senaste dagarna. Flera tunga politiker vill lagstifta om en delning av denna mellan föräldrarna. De flesta vanliga människor är emot detta, trots att fakta visar hur ojämnt uttaget av föräldraledigheten är. Fortfarande tar kvinnor ut merparten av dagarna och det förefaller dessutom som de flesta kvinnor är nöjda med den situationen. En lagstiftning på det här området har, förståeligt nog, ingen större förankring bland människor.

Däremot tror jag nog att de flesta är överens om att målet, d v s en jämnare fördelning mellan kvinnor och män när det gäller föräldraledigheten, är bra. Det är vägen dit som är det svåra.

TCO:s förslag om en jämställdhetsbonus är det bästa förslaget hittills och kan mycket väl få acceptans bland vanliga människor. I korthet innebär förslaget att föräldrapenningen höjs till 90 procent av inkomsten. Den förälder som är ledig får 90 procent av inkomsten under halva föräldraledigheten.

Fortsätter samma förälder att plocka ut lediga dagar utöver detta, sjunker ersättningsnivån till 80 procent. Det blir en ekonomisk morot som innebär att familjen vinner på att papporna är hemma mer.

Sen finns en annan mer grundläggande sida av saken som sällan nämns.

Föräldraförsäkringen är ett skattefinansierat trygghetssystem som innebär en oerhörd förmån för de som utnyttjar det. Man får ersättning av skattemedel för något som man valt att göra frivilligt, nämligen att skaffa barn. Det är inte orimligt att statsmakten, d v s politikerna, då har ambitioner med systemet. Jag tycker att föräldraförsäkringen skall medverka till:

att ge barnen trygghet och goda levnadsvillkor under deras första levnadsår

att ge människor den frihet som det innebär att kunna skaffa barn även om man inte är välbeställd

att ge mammor och pappor lika utrymme i arbetsliv och familjeliv.

Föräldraförsäkringen kan givetvis inte klara dessa mål själv. Men den kan bidra. Som man och skattebetalare är jag missnöjd med hur föräldraförsäkringen idag klarar sitt bidrag till jämställdhetsmålet. Som den är utformad idag bidrar den till att kvinnor halkar efter i arbetslivet, med sämre löneutveckling och en eftersläpning i karriärutvecklingen som följd.

Samtidigt utestänger den män från hem och barn, ett tillkortakommande som många män har svårt att kompensera senare i livet. Därför tycker jag, som man och skattebetalare, att det är viktigt med en reformering av föräldraförsäkringen i linje med TCO:s förslag.

De som anser att politikerna inte ska ”lägga sig i” hur föräldrar fördelar ledigheten får väl arbeta för en renodlad försäkringslösning, motsvarande dagens pensionssystem. Du sparar och får tillbaka det du sparat. Då kan man kräva att helt få bestämma själv. Problemet är bara det, att med ett sådant system skulle många människor inte ha råd att skaffa barn.

Så länge föräldraförsäkringen är skattefinansierad måste politiken och skattebetalare få ha synpunkter på hur den fungerar. Jag är missnöjd med hur den påverkar jämställdheten. Det finns ett förslag på hur den kan bli bättre. Genomför det!

Mats Essemyr (Utredare)

ARTIKELN HANDLAR OM