ÅSIKT

Domstolens syn på våldtäkt är förlegad

Foto: PETER KNOPP
HD MÅSTE TA SITT ANSVAR De anklagade männen när de anlände till Svea hovrätt tillsammans med sin advokat. Nu har fallet överklagats till Högsta domstolen, och fyra studenter vid Stockholms universitet kräver att rättsväsendet förändras så att rättvisa ska kunna skipas även för kvinnor.
DEBATT

Domarna i det uppmärksammade Tumba-fallet var felaktiga och fördomsfulla. Hovrätten tog männens parti – trots att deras vittnesmål var tvivelaktiga. Dessutom finns ett hämndmotiv som rätten inte alls tagit upp.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Både kvinnor och män har all anledning att uppröras över domen”, skriver fyra studenter vid Stockholms

universitet, som är de första som både hört alla ljudupptagningar från rättegången.

Det uppmärksammade Tumbafallet har nu överklagats till Högsta domstolen. Det är bra. Det är däremot inte bra att vårt rättsväsende fortfarande styrs av samhällets förlegade syn på våldtäkt.

Vi har läst hela förundersökningen och är de första som har lyssnat på samtliga bandupptagningar från rättegångarna. Domsluten är fördomsfulla och felaktiga. Mängder av relevant information från förundersökningen och rättegångarna har inte följts upp.

Trots att hovrätten uttrycker att tilltro ska sättas till kvinnans berättelse görs inte detta fullt ut. Av kvinnans klara och rediga vittnesmål framkommer inte att hon varit aktiv, vilket hovrätten delvis bygger sitt resonemang på. Däremot framkommer det att hon har upplevt sig vara i underläge och att männen har placerat hennes kropp i olika ställningar. Männen har skämtat på hennes bekostnad. Hon säger också att hon velat att de skulle gå därifrån men kunde inte agera, på grund av det tillstånd hon befann sig i. Hon har också sagt nej till sex. Det första hon sa på morgonen när hon ringde sin väninna var att hon blivit våldtagen.

I stället väljer hovrätten att fylla luckorna med männens tvivelaktiga vittnesmål som de förberett i ett möte. De ändrar sina uppgifter, minns anmärkningsvärt selektivt och endast till egen fördel. Varför väljer hovrätten att tro på männen när ord står mot ord? Detta exemplifierar manlig homosocialitet, det vill säga att män orienterar sig mot män. När männens manliga försvarsadvokater ställer frågor till dem låter det så här: ”Jag förstår att det är jobbigt för dig att berätta men.” De åtalade männen vänder sig till rättens män och vädjar: ”Det förstår ni väl själva.”

Däremot skuldbeläggs kvinnan genomgående. Hennes tidigare sexuella historia, ifrågasättandet om hon brukar dricka dagen före arbete, om hon anses flirtig eller varför hennes barn inte var hemma just denna kväll är frågor som helt saknar juridisk relevans. Syftet är att svärta ner kvinnan.

Männen undgår misstänkliggöranden och insinuanta frågor. Till exempel tillfrågas de inte om varför de är ute och festar och spelar bort pengar, när de borde tänka på att gå upp tidigt för att söka arbete. Männen får inte heller frågan om de är konsumenter av pornografi. Deras kvinnoförakt lyser igenom. Tendensen att förskjuta skulden från männen kan också utläsas av att man använder begrepp som ”pojkarna” snarare än ”männen” och ”beteende” snarare än ”handlingar”. Dessutom skriver tingsrätten anmärkningsvärt nog att mot bakgrund av kvinnans sexuella historia m m kan ”pojkarnas beteende inte anses vara så onaturligt”.

Detta speglar det rådande könsförtrycket: män har både en naturlig och moralisk rätt till kvinnors kroppar vilket bygger på en sexualdrift som män inte kan kontrollera eller ta ansvar för. Eller som en av männen uttrycker det: ”Det var inte jag som tänkte, det var kuken.”

Vi tycker också att det är märkligt att man inte gjort någon koppling mellan det aktuella fallet och männens tidigare sexuella trakasserier av kvinnan. De har trakasserat henne på arbetsplatsen och frågat henne om sex, vilket hon bestämt avvisat. De har dessutom hotat hennes arbetskamrat och väninna med våldtäkt. De har även blottat sina könsorgan vilket spelades in på en övervakningskamera. En av gärningsmännen uppger i förhör att han upplevde detta som mycket pinsamt under två, tre månader efteråt då både personal och kunder skrattade åt dem. På grund av detta kan det föreligga ett hämndmotiv som inte alls uppmärksammats. Detta bör utredas närmare.

Kvinnans beskrivning av sitt tillstånd tyder på att hon blivit drogad, vilket styrks av flera vittnen. En av männen sa ”Jag sa ju att jag kunde fixa henne”. Uttrycket ”tre kåta syrianer” har tagits ur sitt sammanhang, figurerat i media och använts som argument i hovrättsdomen till gärningsmännens fördel. Kvinnan sade detta i ett telefonsamtal till sin väninna på väg till lägenheten. Rätten har märkligt nog helt bortsett från väninnans uppgifter om att kvinnan var ”borta i huvudet” under detta telefonsamtal.

Hovrätten friade de tilltalade för att de inte förstod att kvinnan befann sig i hjälplöst tillstånd. Det finns dock uppgifter om att de vid flera tidpunkter misstänkte att kvinnan inte var med på sex. Exempelvis uttalar en av gärningsmännen: ”Vad har ni gjort med henne, hon verkar ju helt borta?” En annan har uppgett att han vid ett tillfälle under natten funderade på om hon skulle anmäla dem för våldtäkt. Det fanns alltså flera tillfällen till eftertanke om att allt inte stod rätt till. Det är uppenbart att männen visste vad de gjorde.

Sammantaget signalerar domarna att det är helt i sin ordning för män att förgripa sig på kvinnor. Både kvinnor och män har all anledning att uppröras över domen – kvinnor skuldbeläggs och män idiotförklaras. Det är en skandal, och HD måste nu ta sitt ansvar. Men utöver det måste hela juristutbildningen och rättsväsendet genomgå djupgående förändringar och genomsyras av ett genustänkande för att rättvisa ska kunna skipas även för kvinnor.

Kalle Berggren , Hanna Ekstrand , Agneta Johansson ,Charlotte Rivero (Samtliga studerar Genusvetenskap vid Stockholms universitet)