ÅSIKT

”Okunnigt om Malmö”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Se invandrare som en möjlighet, inte som ett problem”, skriver Tove Lifvendahl, ledamot i moderaternas partistyrelse och författare till ”Vem kastar första stenen” (om Rosengård i Malmö) den 2 februari.

Tove Lifvendahl slår in öppna dörrar.

Om någon stad i Sverige har satsat på att ta tillvara den stora resurs som den invandrade delen av befolkningen utgör, så är det Malmö.

Vi har, för att ta några exempel, aktivt stöttat IFS (Internationella företagarföreningen i Sverige) vilket har resulterat i starten av hundratals företag. Ett filialkontor till en bank i Malmö har nått stora framgångar genom att satsa på mångspråkighet och ett försäkringsbolag har förlagt sin flerspråkiga rikskundtjänst hit.

Inom skolan har Malmö utvecklat pedagogiska modeller, exempelvis språkverkstäder och kärnämnesundervisning på modersmål. Vi har akademikerintroduktion för högutbildade invandrare, svenskutbildning med yrkesinriktning för invandrare och nya undervisningsmetoder för vuxna analfabeter.

Den som, mot den bakgrunden, försöker utmåla Malmö som en stad utan intresse av att ta tillvara de möjligheter som invandrarna ger, är antingen djupt okunnig eller medvetet illvillig.

Tove Lifvendahl jämför våra förslag om en tillfällig begränsning av invandringen till Malmö med att kräva intagningsstopp på svenska grundskolor till dess att alla nuvarande elever har fått godkänt i kärnämnena.

Jämförelsen är helt irrelevant. Säg hellre att man ska slussa in nya barn på de grundskolor som har de bästa förutsättningarna för att ge dem en bra undervisning, under tiden man förbättrar situationen på skolor där eleverna inte har möjlighet att nå godkända resultat.

Tove Lifvendahl skriver om att slå ringar runt svenska städer som om det handlade om att helt hindra inflyttning. Sannolikt kommer Malmö fortfarande att vara en av de städer som tar emot flest nyanlända, även under den femårsperiod då vi eventuellt kan få en begränsning av inflyttningen.

De förslag vi nu lägger fram i Malmö bygger på djupintervjuer med Malmöbor, på diskussioner i speciella fokusgrupper där lärare, elever, föreningsmänniskor och många andra har fått komma med förslag till åtgärder, på de erfarenheter vi har av de satsningar som gjorts och på en rad olika forskarrapporter.

Malmö behöver idag stöd. Men för det krävs en insikt om var problemen finns och vad som bör göras för att lösa dem. Tyvärr saknar Tove Lifvendahl den insikten.

Vi hoppas att tillräckligt många andra, i och utanför Malmö, förstår vad saken handlar om så att alla Malmöbor, oavsett ursprung, ska kunna leva ett gott liv i Malmö. Och så att Malmö också i fortsättningen kan vara den öppna mångfaldsstad som varit stadens kännetecken under många år.

Ilmar Reepalu (s Kommunstyrelsens ordförande i Malmö)

ARTIKELN HANDLAR OM