ÅSIKT

Sluta skydda poliser som läcker till media

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Poliser som i sin tjänst ”läcker” till medierna är en skam för hela poliskåren och en fara för rättssäkerheten. Ansvaret vilar tungt på polisledningen.

Enligt lag skall förundersökning angående brottsmisstankar mot enskilda ske under sekretess.

En person som är misstänkt för brott har rätt att förvänta sig att uppgifter ur förundersökningen inte lämnas ut till massmedia eller andra obehöriga förrän ett åtal väckts.

I uppmärksammade mål är det dock snarare regel än undantag att sekretessbelagda uppgifter ur förundersökningar ”läcker” ut. Om en polisman lämnar ut sekretessbelagda uppgifter ur en förundersökning kan det innebära att han gör sig skyldig till brott.

Någon större oro för att han skall ertappas och dömas för brott behöver han emellertid inte känna eftersom det så kallade meddelarskyddet innebär att ingen får söka efter den som lämnar uppgifter till massmedia.

Den bristande professionalism som poliser visat i bland annat Anna Lindh-målet och Thomas Martinson-målet är en fara för rättssäkerheten.

Läckage ur förundersökningar riskerar i många fall att kullkasta såväl möjligheterna att bedriva en rättssäker polisutredning som att erhålla tillförlitliga uppgifter vid en rättegång. Uppgiftslämnare som före förhöret läser artiklar om målet riskerar att påverkas. Många upplever säkert också starkt obehag att lämna uppgifter under förundersökningen där uppgifter löpande publiceras i massmedia.

Till detta kommer det totala utlämnandet av den misstänkte som skriverierna oftast innebär. Något som emellanåt får den misstänkte så nedslagen att han inte mäktar med att försvara sig.

Alla dessa risker känner naturligtvis alla poliser till. Trots detta läcker polishuset som ett såll.

Vad detta beror på finns anledning att allvarligt fundera över. De flesta utredningsmän inom polisen skulle säkerligen aldrig komma på tanken att lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd förundersökning. Både av rent moraliska skäl och av de skäl som anges ovan. Ändå förekommer läckorna flitigt. Polisledningen verkar inte heller ta problemet på allvar.

Det är vår uppfattning att det nu måste vidtagas krafttag för att råda bot på detta problem. Eftersom problemet debatterats i åratal utan att någon ändring skett måste det nu lagstiftas.

Det enda sättet att komma till rätta med problemet är enligt vårt förmenande att utlämnande av uppgifter ur förundersökningar skall undantagas från meddelarskyddet.

Meddelarskyddet är till för att skydda enskilda som vill berätta för massmedia om oegentligheter. Men att den som bryter mot förundersökningssekretessen skall skyddas av meddelarskyddet är inte acceptabelt.

Allt till gagn för ett rättssäkrare förundersökningsarbete och till glädje för alla de poliser som aldrig skulle tänka sig att själva bryta mot förundersökningssekretessen och bli en mediernas poliskälla.

Peter Althin , Johan Eriksson (advokater)

ARTIKELN HANDLAR OM