ÅSIKT

Stoppa eljättarna, Pagrotsky

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Näringsminister Leif Pagrotsky försöker återupprätta allmänhetens förtroende för elmarknaden genom att kalla till krismöten om krångliga elräkningar och utreda strömavbrott.

Vi tycker att det grundläggande problemet är att tre eljättar är på god väg att köpa sig fria från all konkurrens.

I tysthet pågår det stora saker på elmarknaden. Gömda bakom fraser om ”nödvändig strukturomvandling” och ”nordiska/europeiska perspektiv” har Vattenfall, Sydkraft och Fortum lyckats köpa upp svenska energiföretag som om det inte fanns någon konkurrenslagstiftning.

Sedan avregleringen inleddes 1996 har de köpt över 50 elföretag med 700 000 elkunder. Sydkrafts köp av Graninge, det fjärde största elbolaget i Sverige, i höstas ger eljättarna en marknadsandel i försäljningsledet på över 75 procent. I produktionsledet blir marknadsandelen dryga 90 procent.

De som drabbas är hushåll och företag som får betala skenande elpriser. Samtidigt slår eljättarna alla rekord i övervinster – närmare bestämt 11 miljarder kronor under 2002, enligt en granskning i tidningen Affärsvärlden.

Och vinsterna ökar ytterligare 2003, ett år då eljättarna tvingas köra sin allra dyraste elproduktion – hur hänger det ihop?

I augusti 2003 slog de nordiska konkurrensverken i en gemensam rapport om elmarknaden fast att ”företagssammanslagningar som leder till ökad marknadskoncentration måste granskas noggrant”. Tre månader senare var Konkurrensverket positivt till att EU-kommissionen, utan noggrann granskning, godkände Sydkrafts köp av Graninge.

Eljättarna tillåts växa med motiveringen att de utsätts för konkurrens från omgivande länder, främst de nordiska.

Men det idealet stämmer inte med verkligheten.

Vid kallt väder och hög efterfrågan på el räcker sällan överföringskapaciteten mellan länderna till och länderna blir olika prisområden. När behovet är som störst, det vill säga när vi köper som mest el, slås konkurrensen ut för de svenska konsumenterna.

Det rimliga vore att stoppa all vidare marknadskoncentration tills det skapats förutsättningar för verklig konkurrens utifrån.

Leif Pagrotsky måste ta krafttag för att ta oss ur den onda spiral som eljättarnas växande dominans innebär. Men ge oss inte ytterligare en utredning! Läs istället de utredningar som redan finns och rådfråga dina sakkunniga på Konkurrensverket. Presentera därefter konkreta förslag till hur man ska tvinga fram sundare ägarstrukturer och en bättre prisbildning på elmarknaden. Det är inte elmarknadsreformen det är fel på, det är eljättarnas oligopolställning.

Leif Håkansson (3:e vice ordförande LO), Kjell Hasslert (koncernchef Telge Energi AB)