ÅSIKT

Så vill vi stärka barnens säkerhet

Ministrarna efter Aftonbladets artikelserie om pedofiler

Foto: anna clarén
de blev pedofilens offer Aftonbladet berättade i förra veckan om två systrar som utnyttjades sexuellt av en 24-årig förskollärare på ett privat dagis. Mannen avslöjades och dömdes så småningom till tre års fängelse.
DEBATT

Aftonbladets artikelserie om en pedofil på dagis har fått förskoleminister Lena Hallengren och utbildningsminister Thomas Östros att reagera. Nu ser de över lagen om registerkontroll. I dag berättar de varför:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Det finns grupper av vuxna som vistas i verksamheterna under längre tid utan att vara anställda där och därför inte omfattas av registerkontrollen.

Vi är många som har följt och förfärats över Aftonbladets artiklar om övergrepp på barn i förskola. Det är allas vår mardröm, inte minst alla föräldrar, att barn ska utnyttjas och utsättas för sexuella övergrepp. Varje fall av sexuellt utnyttjande av barn är en avskyvärd kränkning. Särskilt illa är det om barn utsätts för brott av personer som de ska kunna lita på och känna sig trygga med. Det får helt enkelt inte förekomma. Förskolan och skolan ska vara och är för de absolut flesta barn en trygg plats.

Sexuellt utnyttjande är också ytterst ovanligt i den svenska förskolan och skolan. Personalen måste anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke att ett barn blir sexuellt utnyttjat. Socialtjänsten är då skyldig att omgående starta en utredning och göra en polisanmälan vid misstanke om brott mot barn. De ansvariga för verksamheten måste gripa in med effektiva åtgärder för att skydda barnen från en misstänkt förövare. Polis, åklagare och domstolar har sedan den viktiga uppgiften att se till att skyldiga döms. Detta tar inte bort lidandet från de drabbade men kan förhindra att fler barn utsätts.

Det är smärtsamt också för all övrig personal när det inträffar övergrepp och pedofilbrott inom verksamheten. Inte minst har män som är anställda inom förskola och skola ett utsatt läge. Vi får aldrig glömma att den helt övervägande majoriteten av alla män aldrig gör sig skyldiga till brott av detta slag. När övergrepp sker är det givetvis den enskilde gärningsmannen som är ansvarig och inte alla män som arbetar i verksamheten. Vi får aldrig låta debatten antyda någonting annat. Vi behöver fler, och inte färre, manliga lärare och barnskötare i skolan och förskolan. Personalen är viktiga förebilder och barnen behöver därför både män och kvinnor som arbetar inom verksamheten.

Vi ska göra allt för att barn aldrig ska utsättas för sexuella övergrepp och kränkningar. Personer dömda för sexualbrott, barnpornografi eller andra allvarliga kränkningar ska inte kunna få arbete med barn i förskola och skola.

Regering och riksdag införde därför den 1 januari 2001 lagen om registerkontroll. Registerkontrollen avser alla slag av anställningar inom förskoleverksamhet, förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig regi eller enskilt. Lagen innebär att alla personer som erbjuds en anställning inom dessa verksamheter är skyldiga att lämna ett registerutdrag ur polisens belastningsregister som visar om personen begått något av dessa brott. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra registerkontroll och den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas.

För att säkerställa att lagen har fått avsedd verkan har Skolverket på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av tillämpningen av lagen om registerkontroll. Uppföljningen visar att det finns grupper av vuxna som vistas i verksamheterna under längre tid utan att vara anställda där och därför inte omfattas av registerkontrollen. Det handlar dels om praktikanter av olika slag och dels om personer som arbetar med barnen men som är anställda inom andra kommunala verksamheter. Det kan alltså finnas skäl att utöka de personalkategorier som omfattas av lagen om registerkontroll.

Lagens syfte är att skydda barnen. Om det är möjligt att skärpa lagen för att ytterligare stärka barnens skydd så är vi beredda att göra det. Utbildningsdepartementet har därför gett en rådman i uppdrag att se över vilka personkategorier som bör omfattas av lagstiftningen om registerkontroll. Vi ska senast den 31 juli 2004 få en genomlysning av vilka konsekvenser det skulle få om ytterligare personkategorier inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg omfattas av kravet på registerkontroll. Utredaren ska också ta i beaktande vilka andra möjligheter än registerkontroll som finns för att säkerställa barnskyddet.

Vi vill se över

alla lämpliga åtgärder som kan finnas. Barn och föräldrar ska inte behöva tveka att förskola och skola är en trygg plats för omsorg och lärande.

Lena Hallengren (förskoleminister), Thomas Östros (utbildningsminister)