ÅSIKT

”Politik är att ta ansvar för verkligheten”

Replik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det känns bra att KPML(r):s Anders Carlsson ifrågasätter mig som kommunist, jag hade blivit betydligt mer oroad av att få beröm från den så kallade vänster han tillhör. Jag har inget gemensamt med dem som hyllar Stalin, förnekar demokratins betydelse eller förringar de brott som begåtts i namn av socialism eller kommunism.

För mig handlar politik både om att formulera visioner och ta ansvar för verkligheten. Kompromisser, samarbete och uppgörelser innebär visserligen att den ideologiska renlärigheten ibland får stå tillbaka. Men det kommer aldrig att innebära att jag ger avkall på visionen om ett samhälle fritt från varje form av förtryck grundat på klass, kön, etnicitet eller sexualitet.

Jag tar med kraft avstånd från en syn på politik som innebär att man ska ställa sig vid sidan av det parlamentariska systemet och kritisera det. En sådan strategi andas förakt för demokratin och de väljare som gett oss i uppdrag att förändra. Att ha rätt blir viktigare än att få rätt, vilket radikalt minskar möjligheterna att förändra.

Därför arbetar vi i och utanför riksdagen för att driva politiken i en feministisk och socialistisk riktning.

Vi har vårt mandat från väljarna. Det mandatet innebär att vi i ibland tvingas kompromissa. I kommuner, landsting och riksdag samarbetar vi – oftast med socialdemokraterna och miljöpartiet. För oss är innehållet i politiken viktigast, inte makten i sig.

Anders Carlsson ger några exempel på nedskärningar som vänsterpartiet godkänt. Jag tänker inte ge mig in i någon recension av vad vänsterpartister gör lokalt och regionalt, men jag vet att listan på förbättringar och stopp för olika nedskärningar är många gånger längre. I riksdagen har en huvudfråga i samtliga budgetförhandlingar varit att få mer resurser till kommuner och landsting. Detta har vi lyckats med, även om vi velat uppnå mer. Den svaga ekonomin är fortfarande ett problem för många kommuner och landsting, men det skulle ha sett mycket värre ut utan de miljarder som vänsterpartiet sett till att föra över till kommunerna. Detta arbete fortsätter. Den offentliga sektorn måste tillåtas växa och skatteuttaget måste öka.

Anders Carlsson ställer krav

på att vi ska lämna samarbetet med regeringen. Detta samarbete bygger på något så svårförståeligt för Anders Carlsson som ett stöd från väljarna. Detta mandat kommer vi att fortsätta förvalta så väl vi kan, men det finns självklart gränser för vad vi kan gå med på. Ett exempel på detta är att vi inte samarbetar kring EU:s framtid, utrikes- och flyktingpolitiken, eftersom vi anser att här står det socialdemokratiska partiet för en bugande och inställsam politik mot USA och EU:s stora medlemsländer. Vi kan inte understödja en politik som innebär en inhuman och rättsvidrig behandling av flyktingar, och vi värjer oss med kraft mot den svenska regeringens undfallenhet mot både USA och EU när det gäller angreppskrig och ockupation.

Lars Ohly (partiledare v)

ARTIKELN HANDLAR OM