ÅSIKT

Exploaterat barn saknar rättsskydd

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den trettonåriga flicka som pornografiskt exploaterats i Södertälje av en man – tidigare dömd för sexuellt ofredande och barnpornografibrott, saknar i dag allt rättsligt skydd för det pornografiska övergrepp hon utsatts för. Tingsrätten i Södertälje och hovrätten har gjort bedömningen att flickan är att betrakta som vuxen eftersom hon på bilderna uppvisar en fullgången pubertetsutveckling.

Därmed urholkas på ett dramatiskt sätt den lagstiftning vi har till skydd för de barn som tvingats in i det barnpornografiska träsket. Beslutet skickar tyvärr också en klar och tydlig signal – inte minst till den pornografiska industrin, att vad som helst är möjligt så länge barnet är puberterat. Konsekvensen av detta är närmast en mardröm för de barn och ungdomar som finns i riskzonen för att bli pornografiskt exploaterade, både i Sverige och utomlands.

Vi har inom Rädda Barnens Hotline under fyra år kartlagt hur trafiken går till, informerat polis om nätverk mellan pedofiler och med hjälp av internetindustrins olika aktörer stängt ner långt mer än tusen barnpornografiska hemsidor. Vi vet att i den barnpornografiska trafiken på nätet återfinns bilder på tusentals barn, och varje vecka tillkommer bilder på fyra till fem nya barn.

Denna utveckling har skett under några få år och den kräver att frågan om det pornografiskt exploaterade barnet tas på yttersta allvar. Den nuvarande lagstiftningen kom till i en tid, 1999, då få anade att barnpornografin skulle utvecklas så explosivt som nu skett genom internets utbredning. Bilder som sprids över internet finns tillgängliga för användare globalt och kan innebära ett livslångt trauma för de barn som filmats i förnedrande situationer.

Frågan om dessa barns rättsstatus blir därför viktig och Rädda Barnen kräver att:

all pornografisk produktion där barn och ungdomar under 18 år inblandade måste betraktas som barnpornografi. Det kan aldrig vara acceptabelt att 13-åringar ska kunna pornografiskt exploateras på det sätt som nu skett i Södertälje,

preskriptionstiderna ändras för barnpornografibrott. I dag är det fem år. Vi anser att preskriptionstiderna ska börja löpa när barnet fyllt 18 år. Ett material kan segla runt på nätet under mycket lång tid innan barnet blir identifierat och innan materialet leder till en rättslig process. Det måste vara möjligt för det identifierade barnet att få skadestånd även lång tid efter övergreppet.

Rädda Barnen uppmanar regeringen att återkomma med en avsiktsförklaring och förslag till hur rättsskyddet för de pornografiskt exploaterade barnen ska stärkas.

Per-Erik Åström (Projektledare för Rädda Barnens Hotline), Annika Åhnberg (Ordförande Rädda Barnen)