ÅSIKT

Göran Persson, ska Sverige bli sist att besluta om folkomröstning?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu har alltså till och med den motvillige Tony Blair tvingats ge sig inför de starka folkliga kraven på en folkomröstning om EU-konstitutionen. Därmed blir det minst tio EU-länder som låter sina väljare avgöra om ifall EU skall ta ännu ett stort steg för att omvandla sig själv från samarbetsorganisation till superstat. Hur länge ska det dröja innan Göran Persson inser vad demokratins principer kräver? Skall Sverige bli det sista EU-land som beslutar sig för folkomröstning?

I Danmark och Irland blir det självklart beslutande folkomröstningar eftersom man där har den goda demokratiska traditionen att spelreglerna för politiken inte kan avgöras av politikerna ensamma utan av de närmast berörda, det vill säga väljarna.

Också Beneluxländerna har tagit ställning för folkomröstning. I Belgien och Luxemburg tvivlar ingen på att ja-sidan troligen vinner, men av principiella skäl vill politikerna ha en folklig förankring för en så omfattande omvandling som en konstitution innebär.

Också Nederländerna brukar anses som ett EU-positivt land, men där har stora förändringar inträffat. Just för att opinionen har svängt och blivit betydligt mer EU-kritisk anser parlamentets majoritet att folket måste få avgöra.

Man vill inte få en ”nordisk” situation, där politikerna lurar in folket i en federalistisk struktur och sedan får dras med evig folklig misstro.

Också i Spanien och Portugal har politikerna tagit ställning för folkomröstning. I Polen anser man att folkomröstning är nödvändig om beslutsregler och röstviktning i EU-författningen ändras i förhållande till Nice-fördraget, som var det man tog ställning till i folkomröstningen av EU-medlemskap i fjol. Också Tjeckien har uttalat sig för folkomröstning. Till detta kommer att Frankrikes president Chirac flera gånger uttalat sig för folkomröstning.

Pressen på honom att uppfylla det löftet har ökat enormt med Blairs beslut. Och om både Storbritannien, Frankrike, Polen och Spanien – fyra av EU:s ”stormakter” – genomför folkomröstningar – hur ska då Tyskland kunna stå emot?

Och går det så långt kan man lugnt räkna med att snöbollen har kommit i rullning så att den ena efter den andra EU-staten inser att det vore en skam att anta ett så historiskt genomgripande dokument, som ju ska ta över de nationella författningarna, utan folkomröstning.

Just nu pågår en alleuropeisk kampanj för folkomröstning som drivs av såväl anhängare som motståndare till en EU-konstitution. Tänk om innan du har förlorat allt förtroende som god demokrat, Göran Persson. Kan Tony Blair, kan du. Utlys folkomröstning om EU-författningen!

Per Gahrton (EU-parlamentariker mp), Carl Schlyter (kandidat till EU-parlamentet mp), Eva Goës (kandidat till EU-parlamentet mp), Ulf Holm (riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet mp), Yvonne Ruwaida (riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet mp)