ÅSIKT

Var är ni ansvarsfulla män?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi läser i morgon- och kvällstidningar, ser på tv och hör på radion i stort sett var dag, att kvinnor i olika åldrar blivit utsatta för överfall och våldtäkter.

Vi frågar oss:

Ska en kvinna inte få vara lättare klädd (till exempel sommartid) efter eget gottfinnande, utan att betraktas som ett presumtivt våldtäktsoffer?

Ska en kvinna inte tillåtas att bli berusad utan att löpa risk att bli sexuellt utnyttjad? Ska en kvinna inte kunna gå till fots ensam, utan att riskera att bli överfallen?

Ska en våldsman inte kunna bli dömd för ett våldsbrott, på grund av att kvinnan, eller barnet, av olika anledningar inte haft förmågan att göra motstånd?

Hur många gånger ska besöksförbud överträdas, innan rättsväsendet reagerar och agerar?

Ni ansvarsfulla män som finns i vårt samhälle och som läser detta, tycker ni att det är helt okej att era fruar, mödrar, systrar, eller döttrar utsätts för sådana vidriga handlingar? Om inte, vad gör ni?

Ni män som är någon form av maktutövare i tjänsten, t ex poliser, advokater, åklagare, domare, politiker och lagstiftare, tycker ni att det är helt okej med dessa handlingar? Om inte, vad gör ni? Det vore på sin plats med en kommentar från er!

Som kvinnor och boende i mellersta Norrlands inland, ställer vi oss frågan: Är en tjuvskjuten varg, björn eller olaga jakt över huvud taget ett större brott än en brutal misshandel/överfall av en kvinna?

Med tanke på vilka spaningsresurser som sätts in, för att få fast den skyldige, så får man onekligen intrycket av att olaga jakt har ett större straffvärde än ovan nämnda våldsbrott. Kan det bero på att kvinnor (ännu så länge) inte är utrotningshotade?? (Observera: Vi är djurvänner.)

Nu tycker vi att då vi inte kan se något djupare engagemang eller några konkreta åtgärder i dessa frågor, är det på tiden att ni män, som inte tolererar ovan nämnda våldshandlingar, visar det i praktisk handling.

Här i Jämtland har vi ett nätverk, Mannum, bestående av kloka och ansvarstagande män, men de kan ju inte göra allt själva ! Var finns ni andra? Och vad gör ni?

Birgitta Sundberg & Katarina Berggren (Socionomer och medlemmar i Fred-Rika Lokalt resurscentrum för kvinnor i Östersunds kommun)

ARTIKELN HANDLAR OM