ÅSIKT

Feminismen självdör med ett eget parti

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det kan tyckas konstigt att vi på Antifeministiska samfundet gärna ser att det bildas ett feministiskt parti. Men det skulle vara det bästa som kan hända den svenska jämställdheten. Det skulle gynna oss och svenska folket.

Feminismen skulle självdö och läggas åt sidan som ännu en i raden av misslyckade ideologier men framförallt skulle vi väljare få välja om vi vill ha feministisk politik eller inte. I dag får vi den på köpet oavsett vems politik vi röstar på.

Gudrun Schyman kämpar allt mer krampaktigt för att hålla sig själv kvar på kändisskapets scen och som viktig politiker.

Så fort hon känner sig utanför politiken så kommer hon med ett utspel, likt det här om att starta ett feministiskt parti, och hon hamnar i rampljuset igen. Ett rampljus hon verkligen inte tycks klara sig utan.

Men innehåller detta utspel faktiskt en bra idé? Borde Sverige ha ett feministiskt parti? Jag som ordförande i Antifeministiska samfundet skulle applådera en sådan utveckling. Det skulle nämligen gynna alla, utom feminismen förstås.

I dag kallar sig en mindre del av svenska folket för feminister, och endast en bråkdel av dessa stödjer den radikalfeministiska politiken som vår vänsterregering håller på med. Ändå har i stort sett samtliga partier en feministisk agenda som ska appliceras på samtliga politiska frågor. Svenska folket är den stora förloraren i dag. Med ett enda feministiskt parti skulle svenska folket bli den stora vinnaren. Vi skulle då få välja.

Vill vi verkligen ha politiker som har feministiska glasögon för att tolka verkligheten?

Vill vi verkligen ha människor i en regering som på fullt allvar ser gruppen män som kollektivt ansvariga för vad enskilda manliga individer gör?

Vill vi verkligen ha politiker i regeringen som trots all vetenskap som motsäger teorin fortfarande tror att människan och könen är en social konstruktion?

Vill vi ha en politik som utgår från att män har det bra?

Vad vi än svarar på dessa frågor så får vi i alla fall välja om vi vill ha en feministisk politik eller inte. I dag får vi den på köpet, överordnad all annan politisk åskådning.

Gudrun Schyman skrev på Aftonbladet Debatt den 4 maj att hon vill se riktiga förändringar nu. Det vill jag också. Men hon vill helt enkelt gå från jämställdhet till feminism. Samma mantra har hon sagt gång på gång förr. Jämställdhet duger inte. Men vill vi, svenska folket, verkligen gå från jämställdhet till feminism?

Med ett feministiskt parti i riksdagen skulle vi få chansen att rösta ut det från politiken helt och hållet.

Det skulle gynna den svenska jämställdheten som i dag styrs av vad några få kvinnor tycker. Med ett parti i riksdagen skulle hela svenska folket få bestämma. Och det, ett demokratiskt beslut kring feminismen, skulle gynna alla. Ja, utom feminismen. Den skulle självdö.

David Mohsen (Ordförande Antifeministiska samfundet)