ÅSIKT

”Kalla fakta” gav felaktiga uppgifter om övergrepp

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag vill inte se fler inzoomade händer vridas i någons knä. Jag vill inte se kameran svepa över fler gosedjur, under det att en manlig terapeut delar med sig av privata gissningar om hur flickor upplever sexuella övergrepp.

Jag vill inte att människors livsomständigheter lanseras som ”det mest förbjudna”, ”det sista tabut” eller andra pikanta snitt i verkligheten.

Jag undrar: Vad var syftet med TV 4:s program om kvinnliga förövare av sexuella övergrepp på barn? Vad var poängen med att varva berättelser om övergrepp med sången ”Mor lilla mor” och en madonnaskulptur?

En aktuell undersökning visar att fem av sex polisanmälningar om sexualbrott mot barn läggs ned. I programmet nämndes att anmälningar mot enbart kvinnor ger fyra av fem nedlagda ärenden, vilket presenterades som en hög siffra. I själva verket är det tvärtom. Anmälningar mot kvinnor går procentuellt oftare än anmälningar mot män vidare till rättslig prövning.

Att bli utsatt av den som ska vårda och ta hand om är smärtsamt oavsett om den som sviker är pappa, mamma eller någon annan. Barn som utsätts sexuellt av vuxna tror sig ofta långt upp i vuxen ålder vara ensamma om sina erfarenheter. Så är det för de allra flesta och inte, som inslaget hävdade, särskilt för barn som utsatts av kvinnor.

”Nu vill vi inte att ni ser en pedofil i varje kvinna”, förklarade programledaren. Varför inte det? Vuxna vi möter i vår vardag är förövare av sexualbrott mot barn och barn vi möter i vår vardag är utsatta för sexualbrott.

Programmet resonerar som om det öppna samtalet om sexuella övergrepp mot barn redan fördes. Som om vi redan kollektivt var på det klara med mäns ansvar för sexualiserat våld. Det är inte så. Det motstånd och de problem som programmet kopplar till kvinnors sexuella övergrepp mot barn är vardagsfrågor för oss som arbetar med information och stöd kring sexuella övergrepp på barn.

I programmet påstods att kvinnliga förövare i allmänhet varit utsatta som barn. Ja, det har de säkert, liksom kvinnliga studievägledare, sjuksköterskor och prostituerade. Det beror på att många flickor blir utsatta för sexuella övergrepp.

Var sjätte kvinna som söker gynekologisk hjälp i Norden har varit utsatt för sexualiserat våld i barndomen. Det sades att kvinnor som utsätts löper stor risk att själva bli förövare. Vilka fakta stödjer detta? Det stämmer inte med mina intryck från möten med hundratals utsatta.

Kalla fakta levererade felaktiga uppgifter, förde cirkelresonemang och tillhandahöll spekulationer av inadekvat ”expertis”. Brottsoffers starka berättelser och välgrundade synpunkter från Brottsoffermyndigheten monterades slarvigt och okunnigt i en tendentiös ram. Att låta myten bekräfta myten är inte detsamma som att avslöja den.

Maria Nyman (Stödcentrum – BEDA för kvinnor utsatta för incest rituella och andra sexuella övergrepp)