ÅSIKT

Syntolkad porrfilm – en rättighet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Sara Shamloo Ekblad.

I dag kommer CP-magasinet i SVT 2 att sända ett inslag där vi inom Unga synskadade (US) har syntolkat en porrfilm.

Bakgrunden till detta är ett beslut som US tog förra året då vi ställde oss positiva till att syntolka en porrfilm för att även synskadade ska ha rätt att bilda sig en uppfattning om porr.

Frågan väcktes av mig, som också är engagerad feminist, eftersom porr och sex i dag kan sägas vara en del av kulturen i Sverige – oavsett om vi vill det eller inte. Det är en flitigt debatterad fråga i medier och inte minst i feministkretsar.

Som synskadad har man inte samma möjlighet att liksom seende ungdomar i alla fall ”tjuvkika” lite på TV 1000 eller i en porrtidning för att på så sätt ta ställning.

Vi tycker att detta är ett väldigt tydligt exempel på det utanförskap det kan innebära att vara synskadad.

Man har ett informationshandikapp. Man kan inte ta del av en stor mängd information som andra tar för given. Det gäller allt ifrån tidtabeller, menyer, kartor, filmer, tidningar, böcker och skyltar till extraprisannonsering i butiker.

US tar inte ställning för eller emot porr, vår målsättning är att information ska vara tillgänglig för dem som vill ta del av den. Ingen annan ska ha makten att avgöra i andras ställe vilken information de ska få ta del av, oavsett om det är ”bra” eller ”dålig” eller vad de uppfattar vara ”nödvändig” information.

Att göra information tillgänglig behöver inte vara svårt eller innebära stora kostnader, det finns enkla lösningar.

Internet har för synskadade varit en mindre revolution eftersom html-kod enkelt kan läsas av både talsyntes och punktdisplayer, förutsatt att den är korrekt kodad utan krånglig grafik eller användning av flash.

I regeringens nationella handlingsplan ”Från patient till medborgare” uttrycktes målsättningen att samhället skulle vara fullt tillgängligt för funktionshindrade år 2010. Som det ser ut i dag tror vi inte att den målsättningen kommer att hålla.

Vi vill ha starkare politiska initiativ i likhet med den amerikanska ADA-lagen (American Disabilities Act) som säger att all verksamhet måste tillgängliggöra information och tjänster till funktionshindrade.

Först då samhället har gjorts tillgängligt kan vi delta i och bidra till det på lika villkor.

Sara Shamloo Ekblad (Styrelseledamot Riksorganisationen Unga synskadade)