ÅSIKT

Tala om vad snuset innehåller

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En miljon svenskar snusar. De lägger årligen in nära 7 000 ton snus under läppen men har inte den blekaste aning om vilka kemiska ämnen som de stoppar i munnen. Innehållet i snus är till skillnad från röktobaken helt oreglerat av myndigheterna. Det är fritt fram att sälja och konsumera vilken dunderblandning som helst.

Visserligen vet vi i dag att svenskt snus är långt mindre skadligt än cigaretter men det är ändå oacceptabelt att bestämmelser helt saknas om produktstandard och produktgränsvärden för rökfria produkter som snus och tuggtobak.

Alla tobaksprodukter, inklusive snuset, består av mängder av kemiska ämnen, varav flera farliga, samt nikotin som är beroendeframkallande. Självklart borde gränsvärden fastställas för farliga ämnen som nitrosaminer och nikotin och snusarna informeras om innehållet i produkten. Det är en fråga om elementär konsumentsäkerhet.

Snus klassas som livsmedel och omfattas av livsmedelslagens allmänna regelverk om förbud för vissa tillsatser, men det är också allt. Regler saknas om exempelvis tillverkning, tester, högsta halter för giftiga ämnen och bekämpningsmedelsrester samt tillåtna tobakstillsatser.

Eftersom regler saknas kan vem som helst hemma i garaget starta tillverkning av snus för försäljning på den svenska marknaden. Likaledes kan vem som helst importera till Sverige och sälja rökfria muntobaksprodukter, oavsett tjänlighet. Snus i allehanda former finns det gott om uti världen. Den som vill kan till exempel importera och sälja det i Indien vanliga snuset guthka, som är av så tveksam hälsomässig beskaffenhet att det har förbjudits i ett antal indiska delstater. Det går också att importera amerikanskt snus, som ofta innehåller högre halter av cancerframkallande nitrosaminer än svenskt snus.

Eftersom Sverige har ett undantag från EU:s försäljningsförbud för snus, ligger ansvaret för en reglering av produktstandard hos oss själva – inte hos EU. Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har ett delat ansvar för att frågan försummats. Ett initiativ från myndighetshåll brådskar. Den miljon svenskar som snusar, numera såväl män som kvinnor, måste kunna lita på att snuset som de stoppar i munnen uppfyller vissa produktstandardkrav.

EG-domstolen prövar

för närvarande snusförbudets giltighet inom EU och förhoppningsvis slopas förbudet inom en nära framtid. Såväl en enig svensk riksdag som regeringen vill ha bort förbudet, eftersom det inte finns någon rim och reson i att de bevisligen cancerframkallande cigaretterna kan säljas fritt inom hela EU samtidigt som det mindre skadliga snuset är förbjudet. Dagens regler diskriminerar snuset och strider mot EU:s princip om fri rörlighet av varor.

Claes-Göran Brandin (riksdagsledamot från Göteborg s), Reinholdh Furustrand (riksdagsledamot s), Conny Öhman (riksdagsledamot s), Catharina Bråkenhielm (riksdagsledamot s)

ARTIKELN HANDLAR OM