ÅSIKT

Advokaten Louise Bjurwill: Jag har inte alls glömt min yrkesetik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Författaren Astrid Flemberg-Alcalá hävdade i en debattartikel i Aftonbladet att jag säljer ut mig och att jag har glömt min yrkesetik. Det har jag inte.

Det föreligger inte något motsatsförhållande mellan att kommentera rättegångar av allmänt intresse och att upprätthålla ett yrkesetiskt förhållningssätt. Tvärtom anser jag att det är angeläget att jurister med egen erfarenhet av domstolsprocesser genom kommentarer och analyser bidrar till att göra rättegångar begripliga.

Många människor har under och efter Lindh-rättegången kommit fram till mig och uttryckt just detta. Efter Rapportsändningen har jag vid tre tillfällen chattat med många människor runt om i lan- det som haft massor med kloka frågor och kommentarer kring rättegången.

Beträffande förekomsten av vissa avarter kring Lindh-rättegången delar jag Flemberg-Alcalás synpunkter.

Radio, tv och de flesta tidningar i landet samt även internationella medier hårdbevakade rättegången. Man tillfrågade oss juridiska experter om både det ena och andra och ibland var det svårt att inte ryckas med. Jag beklagar det och möjligen blev det ibland rätt spekulativt.

För övrigt kan jag lugna Flemberg-Alcalá med att de advokater som bistått media vid Lindh-rättegången väl känner till Advokatsamfundets regler om god advokatsed och tillämpar den.

Vi advokater kommer även fortsättningsvis att bistå allmänheten med vår kunskap.

Vem minns inte Ekots radiosändning under Palme-rättegången, kommentarerna vid Malexander-rättegången och nu Rapports utmärkta mediabevakning av Lindh-rättegången, däribland den strålande journalisten Katarina Wennberg som gjorde ett hästjobb.

Louise Bjurwill (advokat)