ÅSIKT

Pappaledighet handlar inte om pengar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nina Watson Trygg är upprörd över vårt pappamanifest. Hon skriver att hon blir ”rädd” och ”skitförbannad” över vad hon läser.

Så vad är det då vi skriver som är så hemskt?

Vi skriver att båda föräldrarna bör ta lika stor del av ansvaret för sina gemensamma barn. Vi skriver att ojämlikheter i samhället har sitt ursprung i ojämlikheter i hemmet. Och vi ställer krav på att pappor ska prioritera sitt föräldraskap högre än vad de i allmänhet gör i dag. Som en konsekvens av det uppmanar vi pappor att ta ut lika stor föräldraledighet som sina partners.

Det är fascinerande att sådana ganska modesta påståenden kan väcka så kraftig affekt i Sverige 2004. Fascinerande, men dessvärre inte förvånande.

Så därför är det på sin plats att tacka Nina Watson Trygg. För om det inte vore för inlägg som hennes så är det lätt att få för sig att dialogen är överflödig. Att självklarheter inte behöver ältas. Och att böcker som ”Uppdrag: Pappa” inte behövs.

Det är synd att Watson Trygg bemöter åsikter vi inte har. Kanske har hon läst slarvigt, eller kanske är det medvetet som hon så ofta bara citerar halva ledet i våra resonemang. Men oavsett debattekniken så är hennes inlägg viktigt.

Fakta i målet är att tillgängliga studier pekar ut ojämnt uttag av föräldraledighet som den enskilt viktigaste anledningen till de bestående löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vi förstår, som i exemplet med chattens ”Barbie”, att det är svårt att hantera ett kraftigt inkomstbortfall i samband med föräldraledighet när det kommer plötsligt. Men vår poäng är just att föräldraskapet inte kommer plötsligt. Vi har i allmänhet nio månader på oss att förbereda oss, emotionellt, praktiskt OCH ekonomiskt.

Självklart finns det också ursäkter för pappor att inte ta ut halva föräldraledigheten. Men det är inte undantagen som utgör statistiken. Därför köper vi inte att problemets kärna skulle finnas där. Vi har sagt det förut, och vi säger det igen: Det handlar inte om pengar – det handlar om prioriteringar.

I övrigt hänvisar vi till chattet som ligger kvar på Aftonbladets hemsida och till vårt ursprungliga manifest.

Augustin Erba , Robert Svensson (Undertecknare av Pappamanifest 2004 och skribenter i antologin ”Uppdrag: Pappa”)

ARTIKELN HANDLAR OM