ÅSIKT

Ge oss singlar en egen minister

Foto: JONAS FORSBERG
DISKRIMINERAD Mona Lundin anser att hon och andra ensamstående diskrimineras på en rad områden i samhället. Därför föreslår hon att en singelminister tillsätts.
DEBATT

Vi behöver en singelminister som intresserar sig för singlarnas livsvillkor, anser Mona

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lundin.

”Det är inget orimligt krav i ett land som har världsrekord i singelliv”, skriver hon.

Mona Lundin vill också slopa researrangörernas enkelrumstillägg och totalförbjuda mataffärernas mängdrabatter.

”Jag som ensamhushåll kan inte utnyttja mängdrabatten och köpa till exempel två falukorvsringar”, skriver hon.

Sverige behöver en singelminister. I ett land där vart fjärde hushåll är ensamhushåll finns det ett behov av ett statsråd som bevakar de intressen som singlarna har som grupp.

Jag har både varit gift och delat kostnaderna för boendet, och levt som singel. Jag har levt ensam i minst 15 år, både med barn och sedan tre år utan barn. Jag har alltså en bred erfarenhet.

Jag har flera allvarliga exempel på hur ensamstående diskrimineras.

l Jag börjar med mängdrabatterna: Många erbjudanden inom handeln kan inte utnyttjas av ett ensamhushåll. En stor grupp är pensionärer, som kan drabbas hårt av mängdrabatterna.

Jag kan tänka mig att gå så långt att mängdrabatterna ska totalförbjudas. Jag som ensamhushåll kan inte utnyttja mängdrabatten och köpa till exempel två falukorvsringar. I dag delar jag falukorvsringarna med min mor. Men när hon är död, vem ska jag dela med då? Jag vände mig med frågan till en Ica-chef för några år sedan, men jag har ännu inte fått svar.

Rabatterna är ett kapitalistiskt tänkande och inte etiskt försvarbart över huvud taget.

Slopa mängdrabatterna !

l En stor fråga är bostadsbidragen: För många vuxna ensamstående med barn är det en ekonomisk katastrof när barnen fyller 18 år. Då mister de det bostadsbidrag som ensamföräldrar har rätt till när de har ett minderårigt barn boende hemma. Men när barnen fyllt 18 har de ju samma behov som före 18-årsdagen.

Många ensamstående med barn – oftast kvinnor – tvingas byta boende. Och vad är det för levnadsstandard ? Det kan bli en tragedi, men även en otrygghet för barnen.

Jag vill lyfta fram rätten till bostadsbidrag till alla singlar – även de som inte har barn. Därför att en singel (utan barn) har i dag inte rätt till bostadsbidrag efter 29-årsdagen.

Jag tycker det här är allvarligt, för att Sverige är det land i EU som har de högsta boendekostnaderna. Kostnaderna för boendet ökade 1989–95 och utgör i dag ungefär en tredjedel av hushållsbudgeten.

Och jag frågar mig: Hur har ensamhushållet fått kompensation för detta?

Singlar är så styvmoderligt behandlade att jag vill kalla det för rättsröta. Våra villkor är så förändrade att det skapar klyftor i samhället och till syvende och sist är det barnen som drabbas. Det kan få allvarliga konsekvenser.

I dag lever 262 000 barn i familjer som har sämre ekonomi än medelsvensson, det är en utslagning vi står inför. Därför behöver vi rätten till bostadsbidrag som inte kopplas till ålder utan prövas individuellt av den ”egna” handläggaren på försäkringskassan.

Fler exempel där vi singlar är diskriminerade är:

l Reserabatten: Det är skamlöst att researrangörer har laglig rätt att ta ut enkelrumstillägg av den som reser ensam. Ibland till en merkostnad på flera tusen kronor. Mitt förslag är att researrangörerna höjer priset över lag så att det täcker avgiften.

l Avgifterna till Svenska turistföreningen: Ett par som har två inkomster och är medlemmar i turistföreningen får rabatt, men inte en singel. Det kanske kan upplevas som småpengar, men jag upplever det som oetiskt. Det finns säkerligen fler exempel på föreningar som ger rabatter till par/familjer.

Ännu allvarligare är det att underhållsbidraget ingår som en inkomst för den ensamstående föräldern. Kan man inte betala får man en skuld hos försäkringskassan, följden blir ränta på pengarna och många hamnar hos kronofogden. Hur kan man ta ett sådant orättfärdigt beslut? Pengarna ska gå till barnen och barnens behov och får inte ses som en inkomst.

Därför måste den underhållsskyldige (ofta en man) få räkna underhållet som en utgift.

I dag har vi fått en kraftig ökning av betalningsanmärkningar och vräkningar. Vad är det som sker i Sverige i dag, varför har en grupp människor så svårt att betala sina räkningar?

Jag har följt budgetarbetet i flera år. Jag har väntat och väntat på ett rättvisare samhälle, men inget har gjorts. Och jag anser att hela regelsystemet måste förändras i grunden.

Vi som är singlar färdas inte väl i vårt samhälle i dag. Vi har inte ett samhälle som tar hänsyn till våra behov. Därför måste vi ha en singelminister som intresserar sig för de villkor vi lever under.

Behöver vi ha en idrottsminister kan vi också behöva en singelminister. Det är inget orimligt krav i ett land som har världsrekord i singelliv.

Mona Lundin (förskollärare men i dag arbetslös och lever på socialbidrag 6 946 kr/mån Örnsköldsvik)

ARTIKELN HANDLAR OM