ÅSIKT

Vi vill veta varför

Pelle Svensson: Ta reda på sanningen, riksåklagaren

Foto: POLISEN
MÖRDADE AV HAT? Mijailo Mijailovic fångad av övervakningskameran på NK, minuterna före mordet. Juristen Pelle Svensson är övertygad om att Mijailovic dödade utrikesminister Anna Lindh av politiskt hat, bland annat för hennes uttalade stöd för bombningarna av Serbien. Men motivet har inte kommit fram – därför att åklagarna inte ställt de rätta frågorna, skriver Pelle Svensson.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Högsta domstolens ja till prövning av Anna Lindh-målet innebär att riksåklagaren, RÅ, nu tagit sitt fulla ansvar för att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet.

Min egen erfarenhet av brottmål lärde mig att åklagaren alltid har två uppgifter att fullfölja inför domstolen:

1. Att övertygande visa vem som utfört brottet.

2. Att leda i bevis det vi kallar motivet, varför dödade han/hon offret.

Det är därför klandervärt att de två rättsprocesser vi haft gällande mord på statsmaktens främsta företrädare – Olof Palme och Anna Lindh – båda haft samma brist: åklagarna har inte gått till botten med motivbilden.

Palmemordet, som ännu inte klarats ut rättsligt, föll på ett dåligt polisarbete och åklagarnas nonchalans i motivdelen.

Trots två åklagare i målet så har rättsprocessen mot Anna Lindhs mördare ännu inte kunnat blottlägga skälet till att Mijailo Mijailovic så brutalt knivhögg vår omtyckta utrikesminister till döds. Inte minst de efterlevande ställer frågan: Varför?

Svenska folket vill veta sanningen om varför 25-åringen från Serbien så brutalt mördade Anna Lindh.

Dog Anna Lindh på grund av den dåliga psykvården i Sverige? Var det en psyksjuks inre röst som beordrade mordet? Nej, min bestämda uppfattning är att om de rätta frågorna ställts till Mijailovic inför rätten, hade vi också fått det rätta svaret.

Till försvarare fick Mijailovic Sveriges främste brottmålsadvokat Peter Althin. Skickligt har han manövrerat fram ett erkännande, med omständigheter som ska vara förmildrande. Mördaren tyckte att Anna Lindh var en fin person. Han styrdes av röster och knivhuggen var utan större kraft. Han ville inte att hon skulle dö, och så vidare.

Vilken fars! Advokat Peter Althins upplägg är juridiskt schackspel på hög nivå, där motparten – åklagarna – grovt missat det avgörande draget.

Hur förklarar Mijailovic den stora aggressivitet som väninnan berättade om när han trängde sig förbi henne och anföll Anna Lindh? Hur förklarar han kraften i knivhugg som gått genom underarmsbenet och in i bröstet? Hur förklarar han det stora antalet knivhugg?

Här följer de frågor som åklagarna borde ha ställt inför tingsrätt och hovrätt.

1. Berätta om din relation till farfar? Du bodde ju hos honom i flera år på lantgården utanför Belgrad.

2. Vad tyckte din farfar om den störtade presidenten Milosevic?

3. Tyckte du detsamma som din farfar?

4. Hur reagerade din farfar när premiärministern Djindjic och övriga ministrar i den nya serbiska regeringen gick med på att utlämna Milosevic till häktet i Haag, där han ska rannsakas och dömas som krigsförbrytare?

5. Delade du din farfars syn på utlämningen?

6. Vem beordrade bombningen av Serbien?

7. Vad tyckte din farfar och även du själv om bombningarna?

8. EU stod bakom dessa bombningar, vad var Sveriges position, stödde vi bombningarna?

9. Vad tyckte du om det?

10. Vad tyckte du om EU?

11. Ville du att euron skulle införas i Sverige, tyckte du som Lars Leijonborg, du var ju närvarande som lyssnare på hans torgmöte dagen före mordet?

12. När premiärminister Djindjic i Belgrad mördades var han på väg in till ett möte med Anna Lindh. Vad tyckte du om Djindjic?

13. Minns du vad Anna Lindh sa om mordet i tv?

14. Minns du vad hon sa om EU:s och Natos bombningar av Serbien?

15. Vad hade Anna Lindh för uppfattning om Milosevic-rättegången i Haag, stödde hon den och det kommande livstidsstraffet?

16. Vid det senaste parlamentsvalet i Serbien vann det parti som ville ha tillbaka Milosevic som president och som vill att det storserbiska riket ska återskapas. Hur ser du på detta parti och deras åsikter? Är du också nationalist?

17. Vad tyckte du om Anna Lindhs och Sveriges ståndpunkt i de känsliga frågor vi nu avhandlat? Hatade du henne? Var du till och med beredd att döda henne?

Om en helt oförberedd Mijailovic fått de här frågorna, framställda i rätt ordning och med psykologisk rätt framtoning, så tror jag att en dammlucka öppnats och sanningen kommit fram.

Anna Lindh dog för Sverige. Hon verkade för att diktaturstaten Jugoslavien föll sönder i en rad nya demokratiska stater och att massmördaren – den etniske rensaren – Milosevic nu går mot ett livstidsstraff. Hon var Sveriges starka röst utåt i de svåra frågor som Balkankriget förde med sig. Krig i Europa utgör också ett hot mot Sverige.

Det pris som Anna Lindh fick betala var det högsta som kan ges – hon betalade med sitt liv.

Det är nu RÅ:s stora ansvar att inför HD lägga fram det jag kallar ett hypotetiskt motiv. Troligen kommer Mijailovic att vägra svara. Det är enklast så.

Mot Mijailovics sagor bör ställas det sannolika/troliga motivet: ett uppsåtligt dödande och med ett starkt politiskt hat som ledmotiv. En sådan mördare är inte otillräknelig och fri från ansvar på grund av en allvarlig psykisk störning. Genom att klarlägga det sannolika motivet för mordet på Anna Lindh får också RÅ det tyngsta argumentet mot straffrihet för den handling som jag vill kalla oförlåtlig.

Att Svea hovrätt lät ett oenigt psykiatriskt utlåtande avgöra påföljden är för mig en gåta och ett utomordentligt slag under bältet vad gäller tilltron till rättsskipningen och rättssamhället.

Jag tror att HD med RÅ:s hjälp kommer att skipa fullständig rättvisa. Allt annat är otänkbart.

Juristen Pelle Svensson.

Både tings- och hovrätten misslyckades med att ta reda på varför Anna Lindh mördades. Juristen Pelle Svensson hoppas att riksåklagaren och Högsta domstolen ska lyckas bättre. Hans tes är att mordet var politiskt, ett direkt resultat av Anna Lindhs arbete i det forna Jugoslavien. ”Anna Lindh dog för Sverige”, skriver han. I dag formulerar han 17 frågor för att hjälpa rättvisan på vägen.

Pelle Svensson