ÅSIKT

Vi kräver att USA drar sig ut ur Irak

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För mer än ett år sedan invaderades Irak - helt i strid med internationell rätt.

Detta skedde trots massiva folkliga protester världen över och trots att FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet.

Den vrede som kriget väckte i världen har förstärkts av de kollektiva bestraffningarna av befolkningen i bland annat Falludja och de foton av tortyr och förnedring av fångar vid Abu Ghraib-fängelset som publicerats i pressen.

I Irak demonstrerar folket öppet sin avsky för ockupationsmakten och det av USA tillsatta "styrande

rådet". Irakierna tvingas försvara sina städer och religiösa helgedomar mot de utländska trupperna.

Det irakiska folket har en oförytterlig rätt till självbestämmande. Den kan endast återupprättas genom att ockupationstrupperna lämnar landet. FN som vägrade godkänna kriget måste stå fast vid folkrätten och inte låta sig missbrukas för att legitimera en fortsatt USA-ledd ockupation. Liksom alla folk har det irakiska folket stöd i folkrätten för sitt motstånd mot den olagliga ockupationen.

Tanken på en världstribunal om Irak uppstod direkt efter angreppet på Irak. Den bygger på den tradition och de erfarenheter av liknande projekt som genomfördes av Bertrand Russell Peace Foundation och av Leilo Basso-stiftelsen i Rom. Det är en tradition som började här i Sverige när den första tribunalen mot USAs krig i Vietnam genomfördes i Stockholm 1967 och som fortsatt bland annat med tribunalen i Stockholm 1981 om Sovjetunionens krig i Afghanistan. Stockholm har också varit värd för flera uppmärksammade kommissioner om brott mot de mänskliga rättigheterna i exempelvis Chile.

Den nya världstribunalen om Irak ska hålla sin slutsession i Istanbul våren 2005. Världstribunalen har fått ett starkt gensvar och ett brett stöd från antikrigsrörelsen runt om i världen. Förberedande sessioner har ägt rum i Bryssel, Tokyo, Köpenhamn, New York och Paris. Flera möten planeras på andra håll.

Antikrigsrörelser över hela världen samlar in fakta och vittnesmål från folkrättsexperter, jurister och civila samt organisationer och folkrörelser (NGO:s) för att belägga de brott som ockupanterna begår. En svensk kommitté för världstribunalen har nu bildats som svar på världstribunalens uppmaning att ge ett svenskt bidrag till tribunalarbetet.

Vi kallar till en session i Stockholm den 13-14 november 2004. Andra möten kommer att anordnas på olika platser i Sverige. Stockholmssessionen vill belysa hur ockupationsmakten brutalt raserat det irakiska samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt. Den kommer att dokumentera de allvarliga brott mot FN-stadgan, folkrätten och de mänskliga rättigheterna som begåtts under kriget och ockupationen.

Till sessionen kommer representanter för det hårt drabbade irakiska folket som trots USAs militära övermakt fortsätter sitt motstånd mot ockupationen.

Ayed Ahmad, ordförande Arabiska

läkarförbundet i Sverige och

Palestinska Riksförbundet

Yemam Alsayfi, gymnasieelev,

Irakier mot ockupationen

Ronny Ambjörnsson, idéhistoriker

Roy Andersson, regissör

Åsa Andersson, kanslichef Svensk sjuksköterskeförening

Sigbert Axelson, docent teologi

Peter Birro, författare

Tomas Bolme, skådespelare,

ordförande Teaterförbundet

Donald Boström, fotograf

Peter Curman, författare, ordförande KLYS

Aant Elzinga, professor emeritus

Göteborgs universitet

Ronny Eriksson, komiker, debattör

Tove Fraurud, ordförande Ung vänster

Etienne Glaser, skådespelare, regissör

Kjell Hallingfors, projektledare Svenska kyrkan

Märit Halmin, ordförande

Nätverket mot krig

Stig Hansén, journalist,skribent

Helena Henschen, konstnär, författare

Dan Israel, förlagsdirektör

Folke Isaksson, författare

Ola Johansson, Broderskapsrörelsen

Stefan Jonsson, forskare, författare

Stefan Jarl, regissör

Gun Kessle, konstnär

Kent Källqvist, chefredaktör

SKTF-tidningen

Sven-Eric Liedman, professor

idé- och lärdomshistoria

Åsa Linderborg, historiker

Lukas Moodysson, regissör

Jan Myrdal, författare

Bodil Nilsson, universitetsadjunkt LHS

Åke Setréus, ordförande SACO,

Socialstyrelsen

Ingrid Ternert, Fredskoalitionen

Göteborg, fd mänsklig sköld i Irak

Britt-Marie Thurén, professor

socialantropolog

Per Winberg, ordförande Svenska

Transportarbetareförbundet

Aino Trosell, författare

Mikael Wiehe, sångare, musiker

Håkan Wiberg, professor, fredsforskare

Med flera

Fotnot: Läget har förvärrats för det irakiska folket sedan detta upprop skrevs. Det dåvarande styrande rådet har ersatts av den så kallade interimregeringen.

Världstribunalen om Irak kräver ett slut på den USA-ledda ockupationen av landet. I mitten av november ska den hålla konferens i Stockholm. - Det irakiska folket har en oförytterlig rätt till självbestämmande. Den kan endast återupprättas genom att ockupationstrupperna lämnar landet, skriver i dag en rad ledande svenskar, bland dem professorn Sven-Eric Liedman, författarna Jan Myrdal, Peter Birro och Aino Trosell, regissören Lukas Moodysson och transportarbetareförbundets ordförande Per Winberg, i ett upprop för tribunalen.