ÅSIKT

Arbetarna blir vinnare

Fredrik Reinfeldt: Vi gör det lönsamt att jobba – du får 1000 kronor mer i månaden

Foto: Thor Lindgren
DEBATT

Vem vinner på moderaterna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En rak fråga förtjänar ett rakt svar, låt mig ändå resa en viktig invändning. Vi moderater utformar inte vår politik för att olika grupper ska tjäna på den. Vår utgångspunkt är idémässig.

Vi ser hos varje människa en inneboende egen kraft som kommit mer eller mindre till rätta. För oss är politikens uppgift ibland att stötta, ibland att uppmuntra men också ibland att helt hålla sig borta för att ge varje människa en möjlighet att komma till sin rätt.

Med de förslag vi nu lägger fram till vår partistämma i augusti kan man säga att genomfört skulle det få positiva följder för bland annat:

1 Den som arbetar. Vi sänker inkomstskatten på förvärvsarbete för alla som tjänar över 70.000 om året. Tyngdpunkten i våra skattesänkningar kommer de som tjänar 120.000 till ca 380.000 om året till del.

Det handlar, i genomsnitt, då om uppemot en tusenlapp i månaden i sänkt skatt.

Vi finansierar detta huvudsakligen genom stramare bidragssystem, och ökar då också skillnaden i vad man får ut mellan att arbeta och att inte arbeta.

2 Den som vill arbeta. Vår jobbskapande politik står på tre ben. Vi gör det mer lönande att arbeta, vi har flera förslag för att företagen ska vilja stanna och växa i Sverige och vi har förslag till omstartsjobb för dem som gått länge utan arbete.

3 Förbättringar för många kvinnor. Våra skattesänkningar kommer att göra det påtagligt mer lönsamt för de som överväger att gå från halvtid till lång deltid eller upp på heltid. Det kommer öka många kvinnors frihet.

Vi tillåter och uppmuntrar kvinnor inom den offentliga sektorn att bli företagare och få möjlighet att tjäna mer pengar på sitt kunnande. Fler arbetsgivare ger fler möjligheter att byta jobb och lönekonkurrera.

Vi räknar med att kunna tillföra vården, skolan och annan verksamhet i kommunerna ca 10 miljarder kronor mer än regeringen under den kommande mandatperioden.

Tillskott i vår budget till kommunerna tillsammans med ökad frihet för kommunerna att själva styra över de lokala skattepengarna förstärker resurserna till sjukvård och skola. Vi använder rättsväsendet för att beivra våldsbrott mot kvinnor.

4 Stärkt ställning för brottsoffer. Vi låter inte hänsyn till gärningsmännen styra rättsväsendet, för oss är det brottsoffrens perspektiv som styr. Vi tillför resurser och ändrar regler för att brott som begås i Sverige utreds och beivras.

5 Bättre kvalitet och kunskaper i skolan. För elever och föräldrar är det viktigt att skolarbetet leder till ökade kunskaper och att man som elev blir väl behandlad i skolan.

Vi föreslår större frihet för skolan lokalt, ökad uppföljning av kunskapsinlärningen, resurser att användas för mindre klasser och för att skapa lugn och ordning i klassrummen.

6 Vår lärarmiljard förstärker skolans resultat. Vi avsätter 8.000 kronor per lärare och år för fortbildning. Vi avsätter också mer pengar till forskning och en särskild satsning på matematik och naturvetenskapliga ämnen, eftersom Sverige halkat efter särskilt mycket inom dessa ämnen.

7 Kortare väntan för patienter i vården. Vi inför en patienträttighetslag som ger rätt för patienten att välja vårdgivare, och dessutom en vårdgaranti för att slippa vänta.

Vi får Sverige att fungera bättre. Det tjänar alla på.

Läsarnas val

Ni valde fram Fredrik Reinfeldt som veckans Läsarnas val.

Foto: Malin Arnesson
Moderaternas ledare.

Fredrik Reinfeldt