ÅSIKT

Låt dom stanna!

...något annat är en humanitär katastrof. Rädda barnen skriver inför riksdagsdebatten om apatiska barn idag

1 av 3 | Foto: HANNA TELEMAN
I  dag fattar riksdagen beslut som kan påverka villkoren för de apatiska barnen. Riksdagen tar ställning för en skrivelse från regeringen och i den ingår också ett 80-tal motioner.
DEBATT

Migrationsminister Barbro Holmberg måste agera omgående för att lösa den ohållbara situationen för de apatiska barnen. Något annat vore en humanitär katastrof.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Sverige finns runt 150 barn som befinner sig i ett apatiskt tillstånd. Ett tjugotal av dessa barn hotas just nu av avvisning. Barnen har försatts i ett vakuum av svenska myndigheter. De anses för sjuka för att avvisas, men får inte heller stanna i Sverige.

Så fort barnen visar tecken på förbättring tvingas de lämna landet. Om barnen inte visar några förbättringar efter tre månader, ett halvår, eller ännu längre – vad kommer hända med barnen då?

Det är på grund av regeringens asylpolitik som barnen befinner sig i detta ”ingemansland”. Det är dags att regeringen börjar ta ansvar för sin asylpolitik. Var i denna hantering av svårt sjuka barn finns hänsynen till barnets bästa, migrationsminister Barbro Holmberg?

Vi är djupt oroade över de barn som befinner sig i ett apatiskt tillstånd. Idag vet vi att svenska myndigheter, avvisar barnen till hemlandet utan tillräckliga kunskaper om allvaret i barnens tillstånd.

Sedan oktober förra året har 46 barn i apatiskt tillstånd fått sina fall prövade av utlänningsnämnden, tre av fyra barn har fått avslag.

Den svenska asylpolitiken är långt ifrån barnvänlig. Dessvärre beaktas varken portalparagrafen om barnet bästa i utlänningslagen eller Barnkonventionen tillräckligt i den svenska asylprocessen.

Många beslut fattas i strid med vad som är barnets bästa. Trots starka humanitära skäl avslår såväl Migrationsverket som Utlänningsnämnden ofta barns ansökningar om uppehållstillstånd. Det är en skam för vårt land, som borde bedriva en human flyktingpolitik.

Vi kräver att migrationsministern agerar för de barn som här och nu befinner sig i ett apatiskt tillstånd. Det är viktigt att se till alla traumatiserade barns behov och rättigheter, oavsett symptom.

Migrationsverket och Utlänningsnämndens måste beakta barns egna asylskäl och göra en generösare bedömning av barns humanitära skäl. Det är också viktigt att arbeta förebyggande, för att synliggöra barns psykiska ohälsa i tid.

idag utrymme för att låta apatiska barn få stanna av humanitära skäl i Sverige. Vi ifrågasätter om lagen verkligen efterlevs när tre av fyra apatiska barn nekas uppehållstillstånd. Myndigheternas tolkning att det inte skulle föreligga tillräckligt starka humanitära skäl för de apatiska barnen att få uppehållstillstånd i Sverige är ofattbar.

Barbro Holmbergs återkommande argumentation om att det inte är någon lösning att ge de apatiska barnen uppehållstillstånd per automatik är en dimridå. Varje enskilt fall ska prövas individuellt.

Det är viktigt att rättssäkerheten inte äventyras. När myndigheterna bortser från barns starka humanitära skäl måste ansvariga politiker agera. Det är orimligt att situationen för de apatiska barnen inte har kunnat lösas.

Rädda Barnen är upprörd över hur den svenska asylpolitiken tillämpas. Nu får det vara nog! Migrationsminister Barbro Holmberg måste ta sitt ansvar.

Det räcker inte att hänvisa till en pågående kartläggning om de apatiska barnen, som dessutom inte är klar förrän sista december nästa år.

Om viljan finns kan du agera här och nu. De här barnen kan inte vänta längre.

Rädda Barnen uppmanar

1. migrationsministern att genast ta initiativ så att myndigheterna följer utlänningslagen, och ser till barnets bästa.

2. Riksdagens ledamöter att sätta press på regeringen. Ni kan avgöra frågan nu på onsdag i riksdagens omröstning.

Tidigare artiklar

Charlotte Petri Gornitzka och Annika Åhnberg