ÅSIKT

Sänk skatten på bensinen!

Professor Bengt Kriström: Miljöskatt ger ingen effekt – inför trängselavgift

1 av 2 | Foto: LARS HEDELIN
Professorn i naturresursekonomi är tveksam till gröna skatteväxlingen: "Enligt min uppfattning är bensinen överbeskattad av miljöskäl"
DEBATT

Det finns flera förklaringar till att bensinpriserna stiger nu, varav de viktigaste i dagsläget har att göra med en växande efterfrågan och osäkerheter på utbudssidan. För svensk del skall man dock komma ihåg att bensinpriset till största delen består av skatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Denna skattedel har höjts och kommer att höjas fram till 2010, när den första fasen i den ”gröna skatteväxlingen” är över.

Den forskning och utredningsverksamhet som under snart 10 år tittat närmare på grön skatteväxling visar att växlingen inte är samhällsekonomiskt lönsam (i Sverige).

Vidare är det väl känt att den gröna skatteväxlingen är regressiv, dvs låginkomsttagare får bära den relativt sett största bördan för detta.

Sammantaget finns det inte många områden där resultat av forskning, fakta och utredning går så på tvären med praktisk politik som just grön skatteväxling.

Vad får vi då för de ca 3 miljarder per år som vi nu betalar årligen i extra ”miljöskatter”? Tanken var från början att intäkterna skulle användas till att sänka skatten på arbete och därmed ge fler jobb.

Får vi då fler jobb med grön skatteväxling? Tyvärr är frågan inte lätt besvarad (se skatteväxlingsutredningens slutbetänkande).

Ett problem är att skatten på bensin är en sorts indirekt beskattning av arbete. Den som är tvungen att ta bilen till jobbet finner kanske att skatteväxlingen gjort det mindre lönsamt – höjd lön äts upp av ökade transportkostnader.

Miljöskatt på bensin minskar utsläppen, men det finns ingen utredning som visar att intäkterna står i proportion till kostnaderna.

Enligt min uppfattning är bensinen överbeskattad av miljöskäl (se tex SOU 1996:165 (s. 88) om hälso- och miljöskador av trafik).

Det vore vettigare att i stället sänka miljöskatten på bensin och använda trängselavgifter för att attackera problemen där de finns – i storstäderna.

Jag minns de goda stunderna i Skatteväxlingskommittén och inte minst de mycket duktiga politikerna, som lade grunden till dagens skatteväxling.

Med undantag av mp har jag dock en känsla av att alla insåg att detta är fel väg att gå. Utredningen visade ju med all önskvärd tydlighet på alla problem, de stora samhällskostnaderna och de små miljövinsterna.

Vägen var dock redan utstakad och bestämd på ett högre plan och utredningen var egentligen en expeditionsaffär.

Konsekvenserna ser vi nu, när man varje år söker med ljus och lykta efter 3 miljarder till grön skatteväxling, utan att bekymra sig nämnvärt över det kloka i detta.

Den så kallade ”miljöskatten” på hushållsel är ett typexempel på hur tokigt det kan bli. För att inte tala om höjningarna av skatten på villaolja.

Nästa chockvåg av omotiverade miljöskattehöjningar kommer 2006. Bäva månde glesbygdsbor och låginkomsttagare.

Kanske även andra. När det gäller grön skatteväxling verkar det kunna bli vad som helst, dock med ett undantag – bensinskatten kommer att höjas till liten eller ingen nytta.

Brasklapp: 2006 är ett valår och man väntar kanske till 2007. Men höjningarna kommer, var så säker.

Tidigare artiklar

Bengt Kriström

ARTIKELN HANDLAR OM