ÅSIKT

Utan bilen stannar Sverige!

Regeringens storstadperspektiv kostar glesbygdsbor för mycket

DEBATT

Det stigande bensinpriset urholkar norrlänningarnas plånböcker samtidigt som finansminister Nuder kan håva in ökade skatteintäkter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett högt världsmarknadspris på råolja och bensin har under de senaste månaderna medfört att bensinpriset har stigit med drygt en krona. Och prisökningarna förväntas fortsätta, minst en eller två kronor upp per liter får vi vänta oss under den närmaste tiden. Åt det stigande världsmarknadspriset är det inte mycket som vi kan göra men idag är kostnaden för bensinen i sig en mycket liten del av den kostnad som vi betalar när vi tankar - det mesta är skatt. Det är därför dags att Sveriges regering och riksdag, inklusive folkpartiet, får upp ögonen för hur den ständigt ökande bensinskatten slår mot de glest befolkade delarna av vårt land.

Den så kallade skatteväxling som regeringen och dess stödpartier genomför leder varje år till ökade bensinskatter. Idag är så mycket som 70 procent av bensinpriset skatt och moms. Det är alltså inte de oljeproducerande länderna som tjänar mest på en höjning av bensinpriset utan framförallt ger en prishöjning mer pengar till finansministerns, annars så sinande penningpung. Det är nästan så att man kan tro att Per Nuder och OPEC har bildat en kartell!

Samtidigt som hushållens utgifter skenar och marginalerna krymper växer statens kassa för varje dag som går. Och om världsmarknadspriset fortsätter att rasa i höjden på samma sätt som hittills i år kommer regeringen redan till hösten ha många hundratals miljoner kronor att leka med – och det är vi skattebetalare och bilägare som står för notan.

Man kan ställa sig frågan om regeringen hade fortsatt att håva in skatteintäkter, utan att försöka dämpa kostnadsstegringen för de svenska hushållen om det hade varit mjölkpriset eller priset på falukorv som hade rusat i höjden.

Men regeringens intentioner att sänka eller frysa bensinskatten lyser med sin frånvaro. Istället står socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister redo att fortsätta den så kallade gröna skatteväxlingen där bensinskatten ytterligare kommer att höjas fram till 2010. Med andra ord än större skatteintäkter till staten och ökade utgifter för glesbygdsbor och låginkomsttagare.

När politiska beslut fattas är det ofta storstadsperspektivet som råder. Höjd bensinskatt ska leda till att man ställer undan bilen och istället väljer ett annat färdsätt. Men man behöver faktiskt inte ta sig långt utanför Stockholms tullar för att upptäcka att tunnelbanans nät är rätt begränsat. Det finns faktiskt ingen tunnelbana i varken Pajala eller Ånge!

Den gamla sloganen ”utan bilen stannar Sverige” är fortfarande aktuell. Bilen är viktig i hela Sverige, men särskilt i de delar av landet där det inte finns alternativa färdmedel. Visst borde även stockholmarna nu kunna instämma i kören om att bensinpriset är för högt. Men i många norrlandskommuner, exempelvis Ljusdal, med dålig eller ingen lokaltrafik alls finns helt enkelt inget alternativ till bilen. För att lyckselebon skall kunna ta sig till jobbet behöver hon bilen och för att småbarnspappan i Kiruna ska kunna lämna på dagis är bilen en förutsättning.

Den inslagna vägen med ökade drivmedelsskatter leder knappast till någon nämnvärt bättre miljö, vilket bekräftas i forskningsrapporter, utan endast till att statens kassa växer och din och min kassa minskar.

Den så kallade gröna skatteväxlingen på bensin och olja har nått vägs ände! Nu när världsmarknadspriset på olja och bensin ökar kan vi inte längre stå vid sidan om och tiga. Det går inte längre att fortsätta på den inslagna vägen. Nu måste nivån och systemet för att ta ut bensinskatt omvärderas. En bensinskattesänkning är givetvis det som snabbast och enklast ger effekt. Men om en majoritet i riksdagen inte är beredd att genomföra det vill vi åtminstone att systemet för bensinbeskattning ändras så att höjningar av världsmarknadspriset inte automatiskt slår igenom i form av högre bensinskatt.

Det stigande världsmarknadspriset är inte grundproblemet. Problemet är skatten och momsen. Nu måste alla i riksdagen och i regeringen lyfta blicken utanför storstadsregionerna och stoppa bensinskattehysterin.

Anna Grönlund Krantz, riksdagsledamot (fp) Norrbotten, vice ordförande Skatteutskottet

Yvonne Ångström, riksdagsledamot (fp) Västerbotten

Solveig Hellquist, riksdagsledamot (fp) Västernorrland

Hans Backman, riksdagsledamot (fp) Gävleborg