ÅSIKT

Kjell-Olof Feldt, 73: Jag är medlem i SSU

DEBATT

Jag är medlem i SSU. När jag blev det och hur det gick till vet jag inte.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Björn Lindahl
Kjell-Olof Feldt vill se en rensning i medlemsträsket.

Första antydan om att vårt ungdomsförbund inte åldersdiskriminerar nådde mig för ett par månader sedan, då jag i brev från Nackas SSU-förening kallades att delta i dess årsmöte. Men jag kunde inte tro att kallelsen avsåg mig som medlem, något som jag tyckte bekräftades av att SSU:s ordförande någon tid därefter i ett brev uppmanade mig att gå in i hans förbund. Lite förvånad blev jag ändå över att SSU ansåg sig behöva 73-åringar i sina led.

Jag skrev därför tillbaka till Ardalan Shekarabi och förklarade att jag sedan 50 år var medlem i SAP och tyckte att det fick räcka. Jag rådde honom också att se över förbundets rekryteringsunderlag. Uppenbarligen hade ett misstag begåtts, menade jag.

Men där hade jag fel, dubbelt fel. Härom dagen anlände nämligen ett meddelande från SSU:s förbundsexpedition. Man höll på med översyn av detta register och ville veta om ”kontaktuppgifterna” rörande min person var riktiga. Det hela var väldigt enkelt, förklarade man. Om jag ville fortsätta som medlem och uppgifterna stämde, behövde jag inte göra någonting. Ville jag inte kvarstå som medlem måste jag däremot kryssa för en mening som lydde ”Jag vill inte vara medlem i SSU”, intyga detta med min namnteckning och skicka in formuläret. (SSU betalar dock portot.)

Det har ju skrivits och talats en hel del om de politiska ungdomsförbundens tvivelaktiga metoder att förgylla sina medlemssiffror. Men jag hade faktiskt aldrig kunnat tro att SSU använde gamla sossar som mig för sådana syften.

Shekarabi har inte svarat på mitt brev. Därför skulle jag uppskatta om någon i SSU berättar varför jag hamnat i deras medlemsregister. Och när det skedde. Ingen har avkrävt mig någon medlemsavgift eller någon annan aktivitet i ungdomsförbundet.

Om förbundet nu verkligen vill rensa upp i sitt medlemsträsk, borde man inte kräva att de som vill fortsätta att vara medlemmar bekräftar detta, till exempel genom att kryssa för en mening som lyder ”Jag vill vara medlem i SSU”, underteckna och skicka in den till förbundet (gärna med betalt porto). Men då får man också ta risken att det kanske inte längre är så ”väldigt enkelt” att hålla folk kvar som medlemmar.

Kjell-Olof Feldt , före detta finansminister