ÅSIKT

Margot Wallström: Jag vill fullfölja mitt EU-uppdrag

DEBATT

Sedan en tid tillbaka har det spekulerats om vem som ska efterträda Göran Persson som ordförande för socialdemokraterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som om det redan vore klart både att och när han ska lämna.

I debatten har det också antytts att jag är en tänkbar efterträdare.

Jag är inte kandidat till partiordförandeskapet. Jag vill inte vara med i spekulationerna.

Jag vill fullfölja det viktiga uppdrag som regeringen nominerat mig till. Det är angeläget för Europa, men i lika hög grad för Sverige och för det socialdemokratiska partiet.

Det värmer naturligtvis att så många fäster förhoppningar och tilltro till mig och jag kommer att behöva det stödet för mina nuvarande uppgifter som jag är stolt över att få fullgöra.

Som partimedlem är jag alltid beredd att medverka i att utforma vårt partis politik. Jag tror på ett samhälle där man brygger över klyftorna mellan olika samhällsgrupper, nationer och folk. En sådan politik ger inte bara ökad tillväxt och ökat välstånd utan leder också till mindre våld och motsättningar. Vägen heter demokrati, solidaritet och social marknadsekonomi, och där har vi socialdemokrater en stor uppgift att forma och leda utvecklingen. I Sverige och i Europa.

Det är därför som jag med glädje och entusiasm försöker fullgöra mitt uppdrag som vice ordförande i EU-kommissionen. Jag har hunnit skaffa mig den erfarenhet som krävs för att verkligen kunna påverka, och jag känner att jag gör nytta.

Mitt uppdrag är inte lätt. EU:s alla medlemsstater ska godkänna och anta förslaget till ny ”grundlag” och jag är den inom kommissionen som är ansvarig för konstitutionella frågor.

Ett fördrag som skapar ett öppnare EU, med tydligare mål om jämställdhet, mångfald och full sysselsättning. Det ger nya möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, till exempel den avskyvärda sexslavhandeln med kvinnor och barn.

Det stärker medborgarnas grundläggande rättigheter och fackets roll, inte minst i de nya demokratierna.

Men fördraget måste också vinna tilltro bland Europas alla folk, och för att nå dithän måste vi finna bot på den misstro som finns mot institutioner och företeelser inom EU.

Utifrån mina socialdemokratiska värderingar är jag övertygad om att Europasamarbetet stärker våra möjligheter att fortsatt kombinera en öppen och stark ekonomi med full sysselsättning, välfärd till alla och en ren miljö. För mig har EU aldrig stått för hindret, utan för möjligheten.

EU är ett samarbete som vi behöver för att ta itu med de allt fler gränsöverskridande politiska och ekonomiska utmaningar vi står inför. Samhällsproblemen färdas sedan länge över gränserna utan pass och gränskontroller och det borde våra möjligheter att ta itu med dem också ! Det är inte något annat än EU vi ska söka, utan ett bättre EU.

Det är här min främsta uppgift kommer in, och jag behöver både stöd och idéer, inte minst från Sveriges socialdemokrater.

Margot Wallström , EU-kommissionär , s