ÅSIKT

Låt min familj stanna

Rauf Bayramov: Inför ny lag ska bordet rensas – och vi hamnar i kläm

"Trots allt är jag glad att så många människor i Sverige vill hjälpa oss", skriver asylsökande journalisten Rauf Bayramov.
DEBATT

Jag och min familj har i drygt en månad hållit oss gömda för att slippa utvisas till Azerbajdzjan där jag fruktar för mitt liv. Vår familj har hamnat i kläm. Flyktingars rättssäkerhet ska stärkas från 1 januari nästa år då Utlänningsnämnden läggs ner och asylärenden istället ska prövas i domstol.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För drygt två år sedan kom jag tillsammans med min fru Zulfira och vår nu femtonåriga dotter Medina till Sverige.

Vi hade flytt från vårt hemland Azerbajdzjan, ett land som länge präglats av godtyckliga arresteringar, omfattande misshandel och tortyr.

Situationen har förvärrats ytterligare efter presidentvalet i oktober 2003.

Nyligen sköts en journalist till döds vid sitt hem efter att ha skrivit en kritisk artikelserie om den tidigare presidenten, som är far till den nuvarande presidenten.

Som regimkritisk journalist jobbade jag vid det statliga radio- och tv-bolaget. Under en lång period levde jag övervakad av säkerhetspolisen.

Åtskilliga gånger har jag förhörts av säkerhetspolisen. Hot mot mig och min familj var vår vardag. Till slut fick vi nog och flydde till Sverige.

Under två år har vi bott i Degerfors. I väntan på besked om vår asylansökan har vi lärt oss svenska. Min dotter går i åttan i en vanlig svensk högstadieklass. Avslagsbeskedet från Utlänningsnämnden krossade våra drömmar.

Många i Degerfors engagerar sig för vår sak. Missionskyrkan kontaktar myndigheter och riksdagspolitiker. Röda korset samlar in namnlistor. Elever och lärare i min dotters skola skriver på protestlistor.

Jag är glad över att det finns så många människor i Sverige som vill hjälpa oss.

Flyktingars rättssäkerhet stärks från den 1 januari 2006, då Utlänningsnämnden läggs ner. Därefter ska asylärendena avgöras vid domstol.

Vår familj ser ut att hamna i kläm. Inför förändringen önskar nämnden göra sig av med alla ärenden. Då finns risken att man drar exempelvis alla från Azerbajdzjan över en kam. Den lagstadgade, individuella prövningen av varje fall är därmed i fara.

På Utlänningsnämndens bord ligger idag cirka 10 000 överklagade asylärenden. Dessa ärenden och nytillkommande asylansökningar kommer inte att hinna behandlas på ett rättssäkert sätt före den 1 januari 2006.

Därför har hittills fyra riksdagspartier – vänsterpartiet, miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna – beslutat att stödja Sveriges Kristna Råds påskupprop om ”amnesti” åt asylsökande.

En amnesti skulle ge domstolarna rent bord att börja med, i stället för en tung ryggsäck av obehandlade ärenden.

Den långa väntetiden gör att vi som är flyktingar hinner rota oss i Sverige lagom till avvisningsbeslutet. Jag har vänner som väntat på besked i fem år – som nyligen avvisats.

Jag vill tacka alla de människor som stödjer mig och flyktingarnas sak. Jag riktar en personlig vädjan till migrationsminister Barbro Holmberg:

Ge vår asylansökan en rättssäker behandling – eller ge oss en amnesti!

Skrivarservice

Diskutera:

Rauf Bayramov , asylsökande journalist