ÅSIKT

REPLIK Berit Andnor: Moderaterna ställer sig på de kommersiella krafternas sida

DEBATT

Många unga flickor känner en stark press på hur de ska se och vara. Att de inte duger som de är. Allt för många mår dåligt av detta. Pressen kommer från budskap som på olika sätt pumpas ut från starka kommersiella krafter inom media och andra branscher. Dessa budskap stärker också gamla könsroller som säger att flickor ska vara sexiga och killar ska vara tuffa.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det här är oacceptabelt. Det är viktigt att vi skapar en motkraft, som kan stärka tjejers självkänsla, öka medvetenheten om falska skönhetsideal, och skärpa ungas mediekritiska blick. Dagens unga flickor – och pojkar – förtjänar vårt stöd för detta. FLICKA-projektet är ett sådant försök. Det finns fler.

Om vi vill stärka jämställdheten mellan könen måste vi ta nya grepp för att faktiskt ändra attityder. En del av de som är bekväma i den gamla ordningen kan då komma att reagera.

I denna kamp väljer moderaterna – genom Hillevi Engström – att ställa sig på de kommersiella krafternas sida istället för att sluta upp bakom de unga flickorna. Man gör det genom en beprövad härskarteknik – att rikta in sig på processer och former, snarare än det faktiska innehållet i sakfrågan. Man gör det bland annat genom att hävda att regeringen försöker styra journalistiskt innehåll i media.

KU får nu pröva detta. Men jag har svårt att se hur kritiska frågor till makthavare inom media och näringsliv om hur de agerat för att stärka pressen på unga flickor skulle vara ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Vi har en öppen samhällsdebatt i olika sakfrågor där såväl regeringen som medier själva och andra är aktörer deltar.

Vi har fått mycket positiv respons från såväl unga flickor själva som föräldrar – och till och med människor inom mediabranschen. Flera av dem vi ställt frågor till har plockat upp frågan och velat ha en dialog. Det är bra.

Hur vi skapar motkraften är inte oviktigt. Och Hillevi och jag ska nog tillsammans med andra kunna reda ut att arbetet med FLICKA-projektet har skett inom ramen för de regler som finns i detta hänseende. Men vi måste också kunna sätta sakfrågan i fokus. Det hoppas jag att Hillevi Engström håller med om.

Eller är det så att moderaterna har förblindats av ideologisk iver, och – i linje med partiets nyliberala tanketradition – resonerar så, att man ser orättvisorna, men att vi som politiker inte ska göra något åt det?

Min uppmaning till moderaterna är att lägga den ideologiska renlärigheten åt sidan, och ansluta sig till oss som vill komma till rätta med problemet att allt för många unga känner en svår och onödig press på hur de ska se ut och vara.

Berit Andnor , socialminister