ÅSIKT

Flytta jobben till landet

Norrlänningen Erland Lundgren utmanar storstadsbon

DEBATT

Som ett brev på posten kommer gnöl och gnäll när några statliga myndigheter och ett par tusen tjänster ska utlokaliseras från huvudstaden. Det bärande argumentet är att myndigheterna förlorar kompetens eftersom så få anställda vill flytta med.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Marie Birkl
Erland Lundgren företräder i den här artikeln landsortsbor runt om i Sverige.

Passa på nu att skipa lite rättvisa. De som inte flyttar med sin myndighet ska inte få utnyttja a-kassa, förtidspension eller annat allmänt understöd.

Argumentet förlorad kompetens ger jag inte mycket för. Vad är kompetens som inte utnyttjas värd?

Jag tror att utflyttningen blir en klart förbättrad produktivitetshöjning på de utflyttade myndigheterna. Nytt blod och nya kvastar brukar alltid vara positivt. Varför negativ till en flytt från en huvudstad med dålig luft, bilköande, trängsel, bostadsbrist och hög brottslighet?

Tänk på de över en miljon människor, som de senaste 60 åren tvingats att flytta från Norrland! Vilken abrupt livs- och miljöomställning. Hur många tusen av dem har dött i förtid eller tagit livet av sig på grund av leda och otrivsel? Att flytta från Stockholm till Östersund eller Linköping är en mycket liten livsmiljöomställning jämfört med bonden eller samen som flyttat från Norrlands glesbygd eller Lappmark. De över miljonen utflyttade har lämnat efter sig minst 250 000 egna hem. Uppskattningsvis har 100 miljarder kronor gått upp i rök.

Fortfarande är det tiotusentals människor, uppfödda, fostrade och utbildade, som årligen tvingas flytta från Norrland eller landsbygden till städerna för att få ett arbete och därmed egen försörjning.

Kapitalförstöringen pågår alltjämt. Se alla tomma hus och lägenheter och dessutom rivna lägenheter under det senaste decenniet.

Vad kostade den kompetensen som gick förlorad när 200 000 jordbruk lades ner i Sverige?

Så sluta gnälla! Vänd i stället flyttlassen innan vi på grund av det höga kostnadsläget i universitets- och storstäderna tillsammans med kapitalförstöringen på landsorten gjort bankrutt.

DUELLEN

Erland Lundgren , egen företagare