ÅSIKT

Hillevi Engström: Det handlar inte om hur behjärtansvärt flickaprojektet är

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik på Sara Damber & Berit Andnor. Jag hade gärna sett en konstruktiv debatt gällande min KU-anmälan men tyvärr så verkar det som att varken Berit Andnor eller Sara Damber har förstått innebörden av den. Sara Damber skriver i sin replik att jag har blivit provocerad av FLICKA-kampanjen som låg till grund för min KU-anmälan av Berit Andnor. Ja Sara, jag blir provocerad när någon bryter mot lagen. Jag blir provocerad när staten går in och försöker påverka det som skrivs i media, jag vill inte ha ett samhälle där censur förekommer.

Berit Andnor skriver i sin replik att jag ställer mig på de kommersiella krafternas sida. Vi moderater har en tro på valfrihet och mångfald. Tack vare Carl Bildt och det arbete som lades ner så kan vi i dag välja mellan olika radiostationer och fler än två kanaler på TV:n. Att samtidigt påstå att det är jag som inte koncentrerar mig på sakfrågan är för mig ett konstigt synsätt. Men allt för att underlätta för Andnor och Damber, om de inte läst KU-anmälan eller min debattartikel ordentligt. Oavsett vad man

tycker så är det inte regeringen som ska åverka vad tidningarna skriver eller vad som sänds i tv. Gör man det så bryter man mot grundlagen.

Yttrandefriheten är demokratins fundament och vill man påverka opinionen i önskad inriktning får man göra det som alla andra föreningar och organisationer genom opinionsbildning och inte godtyckligt med skattemedel. Det är vad som är innehållet i denna sakfråga.

Sara Damber kan ha rätt i att jag missuppfattat om telefonnumret var privat eller ej men faktum kvarstår att man gav ut enskilda personers mobilnummer och mejladresser i syfte att trakassera och straffa. Gällande om man förbehållslöst ska låta företagen använda den annonsplats som nu ingår i FLICKAs nya kampanj, så måste jag säga att ställer man en fråga så bör man publicera det inkomna svaret och med det menar jag hela svaret. Inte endast de delar som passar bäst in på den gällande kampanjen. Det är nämligen inget annat än censur.

Och det är vad sakfrågan handlar om, inte om FLICKA-projektet är behjärtansvärd och viktig utan om vi inte ska reagera när vår regering

bryter mot grundlagen.

Hillevi Engström , riksdagsledamot för moderaterna