ÅSIKT

Vi är inga yra höns

Feministiskt initiativ: Så här står det till med oss efter en månad

Foto: Mats Strand
Efter en månad är det dags för den för den första avstämningen i det feministiska lägret.
DEBATT

”Fy för Fi!”, ”Fi-enden!”, ”Fi-ttorna!”, ”De vet inte vad de vill”, ”De gräver skyttegravar mellan könen”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Äntligen!”, ”Det här har jag väntat på i hela mitt liv !”, ”Hurra!”, ”Varmt, varmt välkomna!”, ”Tack för att ni finns!”

I dag är det en månad sedan Feministiskt initiativ bildades. Mycket har sagts och skrivits om Fi sedan dess. Det är fascinerande att studera skillnaden i uttryck mellan dem som redan besitter makt i någon bemärkelse – politikerna, fackförbunden och media – och med dem som inte gör det och som jublar över att ett nytt politiskt, feministiskt alternativ har fötts.

Däremot har de som redan har en plattform, och i och med det, möjlighet att uttrycka sina åsikter i media, nästan undantagslöst varit negativa. Om man tittar närmare på vad som sägs kan man urskilja två linjer i taktiken att attackera Feministiskt initiativ.

1. Förminskande

”De har ingen politik” och ”De har ingen ledare” är de två vanligaste argumenten som hörts i debatten. Många vill framställa oss som okunniga, åsiktslösa och utan annan agenda än att synas i pressen. Vi har funnits i fyra veckor, ändå är man angelägen om att avkräva oss ett detaljerat partiprogram. Att den borgerliga alliansen inte har kommit med ett enda konkret politiskt förslag verkar ingen ha problem med.

Feministiskt initiativ arbetar genom en demokratisk process som innebär att den politik som ska läggas fram byggs tillsammans med medlemmarna. Fi vill inte föregripa den processen, utan kommer att arbeta på ett sätt som gör att medlemmarna får säga sitt. Därför kan vi inte redan nu ge svar i sakfrågor. Det skulle sätta den demokratiska processen ur spel. Vissa grundläggande riktlinjer finns fastlagda i Fis plattform, och det är till dessa man som medlem ansluter sig.

När Fis politiska program utformas kommer rösten hos varje medlem att väga lika tungt som rösten hos en styrelseledamot. Därför är det poänglöst att försöka reducera Fi till enskilda personer i styrelsen.

2. Demonisering

Samtidigt som många försöker beskriva oss som yra höns utan rikting, finns det en annan strömning som vill beskriva oss som en maktfaktor och ett allvarligt hot. ”Fi kommer att fälla socialdemokraterna och lägga kvinnofrågorna i händerna på kristdemokraterna” samt ”Fi startar krig mellan kvinnor och män” är några vanliga fraser.

Fi är inte för kvinnor och emot män, vi är för jämställdhet mellan könen och mot dem som inte är det. Det är den orättvisa fördelningen av makt, pengar och privilegier som skapar klyftor och startar krig mellan könen, inte Fi. Vi ser det inte som konstruktivt för demokratin när den etablerade politiska makten försöker skrämma nya röster från att göra sig hörda i politiken. Vi tror att det säkraste sättet för etablerade partier att inte förlora röster till Fi är att skärpa sin egen jämställdhetspolitik.

Medan politiker kritiserat och media varit upptagna med att försöka kartlägga Feministiskt initiativ, har vi själva haft fullt upp med att ta hand om de tusentals medlemmar som strömmat in. Hundratals nya medlemmar anmäler sig varje dag. Möten har redan hållits i bland annat Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Ett fyrtiotal medlemsgrupper har bildats. Och många fler är på gång. Överallt ploppar de upp som fräscha vårblommor, redo att kasta sig in i ett politiskt engagemang med den feministiska analysen som grogrund.

Att de som redan har makten känner sig hotade är något vi inte kan ta hänsyn till. Det vi bryr oss om är alla de som, liksom oss, saknar ett alternativ som representerar dem och deras vardag. Nu är vår uppgift att se till att de får möjlighet att göra sina röster hörda.

I Sverige har vi en röst var att använda på valdagen. Det är upp till väljarna vilken valsedel de vill lägga i kuverten i september 2006.

Lotten Sunna

Styrelseledamot i Feministiskt initiativ

Kristina Hagström

Medlem i Feministiskt initiativ

Goldina Smirthwaite

Medlem i Feministiskt initiativ

Diskutera: