ÅSIKT

Med statistik blir du kung – en dröm för debatten

Debattskolan del 10 – om siffror

DEBATT

Det är alltid något egendomligt med en debattfråga där det saknas statistik. I vårt genomövervakade samhälle finns det nämligen statistik på allting. Eller en opinionsundersökning.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Får vi inga siffror kan vi vara så gott som säkra på att verkligheten inte stämmer med vad vi förväntas tro. Någon gång gäller det att förminska och försköna.

Hur många sjukskrivna bluffar? Det borde vara lätt att kolla med stickprov. Myndigheter som inte orkar eller vågar göra sitt jobb väljer dock att hellre ”lita på människor”.

Men lustigt nog är det oftast så att man vill att problemet ska vara värre eller den eftersatta gruppen större.

Man får lätt intrycket att de homosexuellas samlivsformer är det allt överskuggande samhällsproblemet. Hur många är de egentligen?

Det påstås att vi kan minska sjuktalen genom rehabilitering. Hur ofta har det funkat hittills?

Hur vanlig är egentligen bevisad föräldraincest? Eller trafficking?

Ofta är det frågor som förenar det lite snaskiga med det högmoraliska, vilket gör att det verkar ofint med fakta.

Skulle du i en sådan fråga ha en avvikande mening har du emellertid ett drömläge – kan du presentera statistik så vinner du oväntat. Som sagt, fact is king.